Za krajské ředitelství byl přítomen náměstek ředitele krajského ředitelství policie Jihočeského kraje pro ekonomiku plukovník Ivan Fanta, ředitelka kanceláře ředitele Jihočeského kraje Ivana Zelenáková, za Územní odbor policie Strakonice vedoucí plukovník Jaroslav Nohejl a za vedení města Strakonice místostarosta Josef Štrébl.

Celkem bylo oceněno 30 policistů, z toho tři policistky. Ocenění rovněž převzali pracovníci veřejné a stání správy za dlouholetou spolupráci na úseku prevence kriminality a zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti.

Ocenění:

Mgr. Věra Smíšková, okresní státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství Strakonice

Bc. Kateřina Malečková, starostka města Blatná, za kterou z důvodu její nepřítomnosti (pracovně v zahraničí) převzal místostarosta Pavel Ounický

Ti z rukou náměstka krajského ředitele pro ekonomiku převzali „Čestnou medaili Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje“.

Policistky a policisté z ÚO Strakonice

Medailí „Za věrnost III. stupně“ za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků a déle jak 10 let trvání služebního bylo oceněno devět policistů.

Medailí „Za věrnost II. stupně“ za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků a déle jak 20 let trvání služebního poměru bylo oceněno osm policistů.

Medaili „Za věrnost I. stupně“ za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků a déle jak 30 let trvání služebního poměru převzali tři policisté.

Náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje pro ekonomiku na základě rozhodnutí policejního prezidenta předával „Plaketu Policie České republiky“ za dlouhodobé dosahování velmi dobrých výsledků při plnění služebních úkolů jednomu policistovi.

Medaili „Za zásluhy o bezpečnost“ za dlouhodobé příkladné úsilí, iniciativu a svědomitý přístup při plnění služebních povinností byla udělena čtyřem policistům.

Náměstek ředitele krajského ředitelství policie Jihočeského kraje pro ekonomiku předával medaili „Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje II. stupně“ udělenou policejním ředitelem, za dlouhodobé dosahování velmi dobrých služebních výsledků 3 policistům.

Náměstek ředitele krajského ředitelství policie Jihočeského kraje pro ekonomiku předával medaili „Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje I. stupně“, udělenou policejním ředitelem, za dlouhodobé dosahování velmi dobrých služebních výsledků dvěma policistům.

Jaromíra Nováková, PČR Strakonice