Matky nechtějí být „jen“ na mateřské dovolené. Schází jim jiný druh vyžití s dětmi.

Zakládají mateřská centra, jejichž hlavním posláním je vymanit ženy z každodenní péče o potomky. Sehnat místo, kde by se i dětmi scházely, ale dává zabrat. „Přes půl roku jsme na městě žadonily o nějaké prostory, až nám vyšli vstříc a finančně nám pomohli při rekonstrukci a zařizování místností,“ říká Natálie Bustová z Trhových Svinů. Tento názor padl na sobotním setkání zástupců mateřských center na jihu Čech v Sedlici.

Od roku 1997, kdy v Českých Budějovicích vzniklo první Mateřské centrum (MC) Máj, přibylo v Jihočeském kraji dalších devatenáct center. “Není to jen otázka měst. Vznikají už i v menších obcích. Například v Dubu u Prachatic, který má kolem tři sta padesáti obyvatel,“ uvedla na sobotním setkání zástupkyň MC na Pilském mlýně koordinátorka jihočeských center Bohuslava Nejedlá. Sama stála u zrodu píseckého. „Po přistěhování jsem se ocitla prakticky v cizím městě, bez přátel a známých,“ vzpomíná.

Jak a z jakých prostředků centra fungují? Z devadesáti procent si ženy samy zakládají občanská sdružení a rozjezd center berou do svých rukou. Z deseti procent jsou iniciátorem města či obce. „Jako to bylo například ve Vodňanech. S nápadem přišla místostarostka a na chod centra Duha se městu podařilo získat grant,“ poznamenala Nejedlá. Vimperské centrum pro rodinu Budulínek má zas záštitu v oblastní charitě.

S financováním už to je horší. Občanská sdružení jsou nezisková zařízení. Navíc jsou malá a tak nemají téměř šanci získat dotace z Evropské unie. „Proto se nyní jedná o možnosti, že by kraj vyhlásil vlastní dotační tituly. Dalšími zdroji financí jsou, jak už jsem zmínila, města, obce, ale také sponzoři. Svým pracovním úsilím přispívají i tatínkové,“ dodala Bohuslava Nejedlá.

Činnosti center jsou různorodé. Těm, které je navštěvují, poskytují společenství, nabízejí akce pro děti, vzdělávací akce pro matky, besedy, kurzy, všestranné činnosti. „Vedle centra máme i takzvanou sociálně aktivační službu. Znamená to, že se například snažíme podporovat integraci romských dětí,“ uvedla Simona Hajtolová z Vimperku.