Zatím je rezerva v MŠ Vrchlického. Výhledově je možná i přestavba

„Blatná má tři mateřské školy. Vrchlického a Husovy sady mají společné ředitelství a v obou je celkem šest tříd. V MŠ Šilhova čtyři. Obě ředitelství žádala o výjimku celkem pro osm tříd. V každé by tak mělo být místo 24 žáků osmadvacet. Od září tedy přibude v blatenských školkách zhruba čtyřiadvacet dětí,“ uvedl místostarosta Bohuslav Navrátil.

Stoupající počty dětí nemusejí znepokojovat rodiče. „Pokud by se dále zájem zvyšoval i během roku, počítáme s určitou rezervou v MŠ Vrchlického. Pokud by ani to nestačilo, bylo by možné kapacitu v této MŠ navýšit. V uvolněném bytu školníka by se rozšířil prostor zařízení zhruba o deset až dvanáct míst,“ dodal.

„Máme sto dvanáct dětí, ale u zápisu byl převis o deset. Podobná situace byla i na MŠ Vrchlického,“ zmínila ředitelka MŠ Šilhova Vladimíra Přerostová.