O historii masopustních oslav se zmiňuje i Centrum kultury a vzdělávání v Blatné:

Kořeny masopustu v Čechách sahají do 13. století tedy do dob středověku. První zmínky o bujarých oslavách, hodování a užívání masek však pochází již z dávné antiky. Tenkrát se pořádaly tzv. bakchanálie, oslavy k poctě boha Bakcha (Dionýsa) - boha vína a plodnosti, při nichž lidé obětovali zvířata, brali na sebe jejich podobu a účastnili se iniciačních obřadů. Bakchus se tak stal symbolem často neřízených orgií, které se znelíbily i římskému senátu. Odtud pochází tradice soudu s neřestným hříšníkem Bakchusem. Jeho odsouzení a poprava byly ve středověku námětem

žákovských divadelních her, které se sehrávaly právě v období masopustu. V rozsudku se Bakchusovi připisovaly zejména prohřešky místních obyvatel a kritizovaly se uběhlé události v obci.

Lukáš Strnad