Ve Vesnici roku 2012 je to dlouholetá tradice a v současné době obejít celou ves trvá přibližně sedm hodin, což je od masek i muzikantů obdivuhodný výkon. Letos například přitahovala pozornost velmi početná skupina amnestovaných vězňů, kteří měli s sebou i svého vlastního soudce, nebo kůň, který se v jeden okamžik „změnil" v zebru. Nechyběly ani děti, nejmladšímu účastníkovi průvodu bylo 2,5 roku.