Děti ze školní družiny a hlavně jejich rodiče se ujali přípravy s nadšením. Se zkušenostmi z loňského roku ty starší děti už věděly, na co se mají těšit. Pro prvňáčky to bylo první maškarní odpoledne v základní škole.

Celé odpoledne se neslo v duchu soutěží, tance a radovánek. Děti se učily nové tance. Zpestřením bylo sladké pohoštěn , které pro děti upekly paní učitelky. Každé dítě nejprve představilo svou masku, aby všichni ostatní věděli, pro koho případně mohou hlasovat. Vybíraly se tři nejhezčí, diplomy a drobné dárečky předal vítězům ředitel Jiří Pešl.

1. místo – Smrtka (Radka Janová)

2. místo – Králíci Bob a Bobek (Eliška a Veronika Mandlovy)

3. místo – Beruška (Lucie Vitteková)

Adéla Zborníková, ŠD Radomyšl