Protidrogová kampaň dětských zastupitelů měla několik částí. Nejzajímavější určitě byly výsledky anonymních anket, které dělali společně s K–centrem.

Účastnilo se jich téměř osm set žáků místních základních škol i osmiletého gymnázia. První se věnovala návykovým látkám. Třeba kolik z nich kouří, holduje alkoholu anebo dokonce drogám.

Celkem 113 z nich odpovědělo, že už má nějakou zkušenost s nelegální drogou, nejvíce s marihuanou. Bylo to zhruba patnáct procent respondentů. Když vezmeme v úvahu, že jsou to děti do patnácti let, jsou to čísla opravdu alarmující.

V druhé části jednoznačně od dětí zaznělo volání po nízkoprahovém klubu. Ten opravdu ve Strakonicích chybí.

„Bylo by to řešení pro volný čas dětí, které nemají nebo nechtějí mít žádnou zájmovou činnost. Případně nejsou nějakým způsobem vyhraněné,“ konstatovala místostarostka Ivana Říhová. Zároveň přislíbila, že se bude radnice tímto tématem vážně zabývat a hledat vhodné umístění i případný zdroj financí z dotací.

To ale zdaleka nebylo všechno. Za zmínku stojí i jimi vytvořená publikace. Její zvláštností a zároveň i předností je to, že je psaná slovníkem současných školáků, tudíž je jim blízká a mnohem lépe jí porozumějí.

Dětští zastupitelé vytvořili také několik videoklipů se společným názvem Drogám ne! Sami si dělali jejich dramaturgii. Rovněž ony jsou velmi jednoduché, ale přitom srozumitelné.