Celkem čtyři družstva se utkala v netradiční hasičské soutěži nazvaný Hasičský sedmiboj, který uspořádal sbor dobrovolných hasičů Katovice v sobotu 10. září.

Na louce za hasičskou zbrojnicí se rvala o vítězství v netradičních disciplínách družstva Katovic, Kozlova, Kladrub a Štěchovic. „Původně bylo pozvaných deset týmů, bohužel se nám někteří omluvili, že mají jinou akci, či že družstvo nesloží. Je to škoda," posteskl si starosta sboru katovických hasičů Lukáš Švehla.

Všechny disciplíny v soutěži vymýšlel Jiří Zahradník. Mezi ně patřila například netradiční štafeta, kdy součástí bylo provézt jednoho člena sboru v kolci po trati, zdravověda či hod stočenou hadicí. Volnou disciplínou byla soutěž nazvaná Jak se peče ve sboru, kdy každý sbor musel přivést bábovku a recept, desetičlenná porota pak vyhodnotila nejlepší. Mezi nimi se našla i taková bábovka, která uprostřed měla postavenou lahev piva. Toto družstvo jistě sázelo na jistotu. „Měli jsme netradiční sedmiboj měst a obcí, a tak jsme na něj chtěli navázat. Protože to má být netradiční hasičská soutěž, tak jsme zvolili, že vše bude na sucho," přibližuje autor Jiří Zahradník.

Podle nálady, která vládla, si sbory soutěž užívaly. Každé družstvo mohlo vložit žolíka na jednu disciplínu, což znamenalo, že počet získaných bodů se dvojnásobil. Štěchovičtí si věřili ve zdravovědě a měli štěstí. Podle členů týmu se nijak nepřipravovali. „Jsme zkrátka dobří, zatím jsme vyhráli všechno, krom bábovky, na které jsme pohořeli, ale jinak paráda," shoduje se se smíchem celý sbor.

Po vyhlášení výsledků následovala zábava až do pozdních nočních hodin.