Na posledním předprázdninovém tréninku mladých hasičů nechyběli ani jejich rodiče a pro jednou se obrátily role. Děti se vžily do role trenérů a vysvětlovaly kde co zapojit, kam s čím běžet a co nepokazit. Rodiče a trenéři si pak mohli vyzkoušet, jak rychle zaběhnou útok a zda dokáží svým dětem konkurovat.

Zábavné odpoledne pokračovalo společným posezením a opékáním buřtů.

Na dalším tréninku se Ohniváčci sejdou až koncem srpna.