Jeskyně leží na levém břehu Volyňky v prostoru Jiříčkovy skály. Je nedaleko severním směrem od obce Malenice a jižním směrem od města Volyně.
Jeskyně vznikla ve skupině moldanubika, kde se vytvořily vložky krystalického vápence. V těchto místech je několik menších či větších krasových dutin. Oblast je známá významnými archeologickými nálezy kosterních zbytků zvířat, které tu žily v období čtvrtohor.
Podzemní prostory jeskyně jsou protkány sítí chodeb a jejich celková délka dosahuje 110 metrů. Vstupní prostor do jeskyně je 2 metry široký a 1,7 metrů vysoký.
K jeskyni nevede značená turistická značka.
Jihovýchodně nad obcí Malenice, na vrchu zvaném Hůrka, stojí Kaple sv. Václava.
Postavena byla v duchu románské rotundy na náklady archiváře Františka Teplého a v roce 1932 slavnostně posvěcena. V současné době slouží jako poutní místo při Václavské pouti.
Původní obraz sv. Václava, zdobící vnitřek kaple, byl zcizen. V roce 2008 byl namalován nový obraz přímo na zeď kaple.