Lucie Kálalová.Známe to všichni, kteří jsme někdy – alespoň jednou – navštívili veřejnou knihovnu. Posvátné ticho, postavy lidí u regálů, kteří listují knihami a rozhodují se pro některou z nich.

Ale nezapomeňme také na ty, kteří nám knihy připravují – knihovnice. Nebo si snad myslíte, že knihy se objevují v regálech samy? Že někdo neznámý připraví bedýnku knih pro čtenáře v obcích, nemocnicích, seniorských domovech? Chyba lávky! V této reportáži vás zavedeme do tajných zákoutí Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. Prosím, račte směle dál . . .

Katalogizace


Oddělení katalogizace v sobě skrývá dvě základní služby. Akvizici – výběr a nákup knih a katalogizaci – zpracování zakoupených knih tak, aby je čtenáři v knihovně našli a mohli si půjčit.

Marta Hessová.Akvizicí se ve Šmidingerově knihovně zabývá Lucie Kálalová. „Vyznat se v nepřeberné nabídce stovek velkých i malých nakladatelů není nic snadného. Knihovna musí nakupovat hodně výběrově (je vázána daným rozpočtem), ale přitom by měla pokrýt zájmy co nejširšího počtu svých čtenářů," říká sympatická blondýnka.

Proto kromě běžného přímého nákupu v knihkupectví využívá služeb několika dodavatelských agentur, s nimiž má knihovna vyjednané slevy. Také sleduje různé akce a slevové portály. Někdy se naskytne i nákup v antikvariátech. „Nakupujeme
podle edičních plánů jednotlivých nakladatelství, přes internet i podle přímé nabídky vzorků knih," dodala.

Ale co se děje s knihou od samotného začátku? Když knihy do knihovny dorazí, musí se zkontrolovat obsah zásilky podle dodacích listů, fyzicky zkontrolovat i dodané knihy, dále se knihy orazítkují a předají ke zpracování – katalogizaci.

Katalogizátorkou je Marta Hessová. Každou knihu musí zpracovat do knihovnického systému podle daných katalogizačních pravidel, tak aby ji čtenáři mohli najít v katalogu podle různých kritérií – autora, názvu, obsahu, roku vydání… Ke knize připojí i obrázek obálky a stručný obsah – anotaci. „Zpracovaná kniha dostane přidělené přírůstkové číslo (číslo jedinečné pro ten jeden konkrétní výtisk knihy, je nepřenosné a po vyřazení knihy z fondu není už znovu použito), signaturu (značka, která nám sděluje, kde je dokument v knihovně umístěn) a pro rychlejší orientaci má na hřbetě začáteční písmeno příjmení autora," vysvětluje Marta Hessová.

Jaroslava Vokáčová.U románové tvorby nedávno v knihovně přidali i tzv. piktogramy – návodné obrázky, které už při prvním pohledu naznačí obsah knihy. Na závěr je kniha ještě opatřena bezpečnostním prvkem 

proti odcizení a je připravena na cestu ke čtenářům.

Co je ZKI?

Tato zkratka v sobě ukrývá název oddělení Základních knihovnických informací, tedy oddělení zabývající se metodickým vedením malých obecních knihoven regionu. 

Na tomto oddělení jsou Irena Plošková a Martina Zusková. „Naše oddělení spolupracuje s knihovnami ve městech i v malých obcích, a to od Volyně přes Vodňany až po Blatnou. Poskytujeme jim například informace týkající se zákonů či grantů v knihovnické oblasti," popisuje Martina Zusková.

Petr Kalaš.Také jim, pokud požádají, pomáhají revidovat jejich vlastní knihy, což může znamenat zkontrolovat 200 nebo také 30 000 svazků. Ale nejvyužívanější a nejdůležitější službou oddělení je bezesporu nabídka tzv. výměnných souborů – to je služba, kdy připraví soubor nových knih zakoupených díky finanční podpoře kraje a půjčí jej knihovně na delší dobu – obvykle na půl roku. Kraj poskytuje dotaci na provoz celého oddělení. Proto mají na tyto služby nárok všechny knihovny v regionu, které jsou evidované u Ministerstva kultury ČR.

V praxi to s výměnou vypadá tak, že knihy si může vybrat knihovník osobně nebo mu je obě ženy připraví podle jeho požadavků. „Například, co se u nich v obci nejvíce půjčuje, či pokud žádají čtenáři konkrétní titul, který si chtějí přečíst. Knihy pak naskládáme do beden, bedny přeneseme do auta a vyjedeme do konkrétní obce. Tam na nás většinou již čeká knihovník či knihovnice," pokračuje Martina Zusková.

Knihy vystaví v knihovně a téměř vždy proběhne během návštěvy i odborná konzultace s knihovníkem. Knihy z minulého souboru, které už čtenáři dané obce přečetli, odvezou zase zpátky do Šmidingerovy knihovny. Tam se vrácené knihy zkontrolují, opraví a pak se zase půjčí jiné knihovně, která o ně má zájem.

Zvuková knihovna

Pokud je v knihovně místo, kde se prolínají vymyšlené příběhy s těmi opravdovými, je to oddělení pro nevidomé a slabozraké. V něm pracují Jaroslava Vokáčová a Petr Kalaš, který o své práci říká: „K práci ve Šmidingerově knihovně mě před 12 lety přivedl můj největší koníček – zájem o hudbu. Když se naskytla příležitost nastoupit do knihovny na roční rekvalifikaci, nebylo nad čím přemýšlet, protože polovinu mého budoucího úvazku měla tvořit práce pro hudební oddělení, jehož jsem byl od začátku nadšeným návštěvníkem. Měl jsem to štěstí, že po skončení rekvalifikace mi bylo nabídnuto stálé místo. Druhou polovinou mé pracovní náplně se stala služba v čítárně novin a časopisů a v přidruženém oddělení (nejen) pro nevidomé a slabozraké, takzvané zvukové knihovně."

Irena Plošková.Zvuková knihovna je jedno ze specializovaných oddělení, kam se běžný návštěvník knihovny nepodívá a řada uživatelů pravděpodobně ani o jeho existenci netuší. Pro své klienty má ale nezastupitelnou roli. Spravuje totiž fond zvukových knih. To jsou knížky namluvené na audio nosičích zpravidla profesionálními herci. „Čtou se ušima a umožňují tak čtení lidem se zrakovým postižením, ale v současnosti i lidem s problémy se zády, třesem rukou a dalšími zdravotními komplikacemi, které jim přístup k tištěným knihám znesnadňují nebo znemožňují," pokračuje Petr Kalaš.

Pravidelným návštěvníkem je také Václav Kouřim ze Čkyně. Už roky téměř nevidí. „Jsem v tomto oddělení minimálně jednou měsíčně. Neumím si představit, že bych se svým postižením chodil jinam," řekl nám přímo v knihovně.

Toto oddělení je pobočkou pražské Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana s působností pro celý Jihočeský kraj a většině ze současných přibližně 150 uživatelů zasílá zvukové knihy bezplatně jako slepecké poštovní zásilky. V otevírací době knihovny ale může kdokoliv přijít i osobně, což zejména místní čtenáři rádi využívají. Zvukové knížky nabízí momentálně na dvou typech nosičů: na magnetofonových kazetách, což je dnes již ustupující, byť zejména staršími klienty stále hojně využívané médium.

Martina Zusková.Strmě ale v současnosti narůstá počet vypůjčených knih na kompaktních discích ve formátu MP 3, které postupně nahrazují starší tituly. Novinky pak už vychází výhradně na tomto médiu, ročně jich přibude kolem 400. Uživatelem se může stát každý, kdo předloží lékařské potvrzení o jakémkoliv zdravotním handicapu znesnadňujícím čtení nebo průkaz ZTP.

Co ještě uvést závěrem? Že jen tak, jakoby mezi dveřmi, jsme nahlédli do zákulisí Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. Abychom ale úplně poznali a pochopili, jak tento komplex funguje a co vše stojí za tím, abychom si mohli přečíst knihu nebo poslechnout kazetu, museli bychom zde strávit dny a možná týdny. A ne jen desítky minut při výběru knihy.

Snímky zhora: Lucie Kálalová, Marta Hessová, Jaroslava Vokáčová, Petra Kalaš, Irena Plošková a Martina Zusková.

Katalogizace
Ke konci minulého roku měla knihovna ve svém fondu 126 292 dokumentů (tedy knih, časopisů, hudebních CD, zvukových nosičů pro nevidomé a dalších).
Za loňský rok se nakoupilo a zpracovalo 7309 dokumentů.
Registrovaných čtenářů bylo 4209 a návštěvnost knihovny byla 154 126 – to je číslo, jež se skládá jednak z fyzických návštěv čtenářů, dále z návštěvníků veřejného internetu (to nemusí být čtenáři knihovny). Dále pak z návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí knihovny a nemalé číslo obnáší dnes i tzv. virtuální návštěvy – tedy to, že čtenář využije službu knihovny, aniž by ji musel navštívit (z domova přes internet si prodlouží výpůjčky knih, rezervuje dokument, vyhledá knihu v katalogu apod.)
Půjčilo se 279 531 dokumentů. 

ZKI (2013)
Na tomto oddělení je k dispozici 40 394 dokumentů
Po malých knihovnách bylo rozvezeno 84 souborů, v nich bylo celkem 17 633 knih a časopisů.
Poradenství a konzultace s malými knihovnami – 414 x.

Zvuk. knihovna
Oddělení má na kazetách téměř 4000 knih.
V současné době je zde evidováno na 150 uživatelů.
Novinky vycházejí výhradně na CD ve formátu MP 3.
Celkový počet je v tuto chvíli 8165 knih všech žánrů.