Svědčí o tom informace z odboru výstavby strakonické radnice. "Ke kolegům na odbor životního prostředí dorazila žádost od společnosti Landreal o stanovisko k obnovenému záměru výstavby MVE. Je více než jasné, že snahy o vybudování MVE budou pokračovat," řekl šéf odboru Jaromír Zeman.

Čtěte také: U hradu má vyrůst vodní elektrárna

Jeho slova potvrdil vedoucí odboru ŽP Jaroslav Brůžek. "Landreal požádal o vydání nového závazného stanoviska o zásahu do významného krajinného prvku. Jinými slovy záležitost je stále živá," dodal Jaroslav Brůžek.

V současné době odbor požádal o vyjádření další objekty a spolky. Jak se odbor ve svém novém stanovisku zachová není v tento okamžik možné říci, ale faktem zůstává, že už jednou, a to v roce 2016, bylo stanovisko odboru ŽP zamítavé.

Čtěte také: Vodní vír nabírá sílu

Pražská firma se nevzdala a elektrárnu pod hradem chce

Návrh na umístění stavby MVE byl podán 16. prosince 2015. Od začátku se jednalo o kontroverzní záměr, který směřoval proti vůli města, přes nesouhlas veřejného mínění a měl i řadu technických a provozních nedostatků. „Stavba by hyzdila prostředí strakonického hradu, který je národní kulturní památkou a městu by nepřinášela kromě negativních jevů v oblasti životního prostředí a zhoršení vodních poměrů na Otavě, vůbec nic," říká za odbor výstavby jeho šéf Jaromír Zeman.

Čtěte také: Chtějí čtyři měsíce navíc. Mají smůlu

Krajský úřad po prostudování předloženého materiálu konstatoval, že předmětná stavba nezasahuje (není umístěna) do prostoru areálu nemovité národní kulturní památky Hrad Strakonice a z tohoto důvodu nebude krajský úřad vydávat závazné stanovisko. „K předloženému materiálu neměl krajský úřad z hlediska svých kompetencí připomínky," řekl tehdy vedoucí odboru kultury a památkové péče Patrik Červák.

Na konci března se na strakonické radnici sešli zástupci firmy Landreal a Strakonice. Přesto byla žádost stavebním úřadem 5. dubna 2016 zamítnuta a řízení zastaveno. Zástupci firmy Landreal s novináři komunikují jen velmi stručně. Nemají zájem na prezentování kauzy v tisku. K tomu, jaké mají další plány ohledně výstavby elektrárny, společnost uvedla následující: „V případě projektu Malé vodní elektrárny Strakonice bude naše společnost i nadále postupovat v souladu s platnou legislativou ČR," zněl e-mail od tiskového mluvčího pražské firmy Landreal, s.r.o., Tomáše Vacka.

Čtěte takéŘekli STOP pro stavbu elektrárny

Rozhodnutí nabylo právní moc 27. dubna a 6. června stavební úřad zastavil i řízení E.ONu o povolení el. přípojky pro MVE. Tím mohla být věc ukončena s tím, že se pochybnému a nevhodnému záměru podařilo legitimně zamezit. V minulých dnech však Jaromír Zeman obdržel zprávu od kolegů ze životního prostředí, že na jejich odbor dorazila žádost spol. Landreal o stanovisko k obnovenému záměru výstavby MVE. To nasvědčuje tomu, že snaha o vybudování MVE u hradu bude pokračovat.