Stojí na návsi a společně se zvotockými dětmi ji zasadil místní starosta Zdeněk Chodl. O kulturní program se postarali žáci čestické základní školy, kteří při slavnostní akci zazpívali. Místní zavzpomínali položením věnce k pomníku padlých také na oběti 1. světové války.