Když mířila Andrea Klečková ze Strakonic 
v úterý 14. dubna do kulturního domu na akci 150 dní ve Strakonicích, čekala jasné odpovědi na své otázky ohledně rozvoje města. Konkrétně ji zajímala zdevastovaná lokalita zóny Ostrov. „Zajímalo by mne, co nové vedení města chce s tímto koutem Strakonic dělat, protože k ničemu kloudnému se nedostalo ani bývalé vedení, které tady fungovalo mnohem déle. Sami vidíte, jaká je to hrůza. Navíc, jak sami tvrdíte, nemáte žádné peníze," uvedla mimo jiné ve svém dotazu.
V odpovědích se prostřídali například místostarosta Milan Jungvirt a radní Rudolf Oberfalcer. „Objekty, které patří městu, poznáte snadno – jsou to ty nejhorší. Naším cílem je v nejbližší době vyklizení objektů patřících městu a především vyčištění a oprava kanalizace, která zde dlouhé roky vůbec nefunguje. Teprve potom můžeme mluvit o přilákání investorů," řekl Milan Jungvirt.
K tomuto účelu by chtěli využít 18 nových pracovníků na veřejně prospěšné práce, které v nedávných dnech přijaly strakonické technické služby. Záměr potvrdil ředitel technických služeb Luděk Němejc. „Nejde o přesný termín, tyto pracovníky budeme na úklid Ostrova využívat podle aktuálních potřeb," uvedl pro Strakonický deník.
Akce 150 dní ve Strakonicích měla představit vývoj města pro toto volební období.