Stavební úpravy hasičské zbrojnice spočívaly ve výměně krytiny, zateplení stropu, výměně vjezdových vrat, byla provedena nová elektroinstalace, výměna dřevěných výplní věže pro sušení hadic. Nově vybudovány byly rovněž betonové podlahy garáží požární techniky a navazujících pomocných místností vč. dílny. Všechny tyto technické a provozní úpravy přispějí ke zlepšení akceschopnosti JSDHO. Dojde rovněž ke snížení energetické náročnosti provozu hasičské zbrojnice.

Stavební úpravy byly navrženy s ohledem na památkový charakter objektu. Tvarové ani barevné řešení požární zbrojnice nebylo změněno.