Tohoto zvláštního sousedství využil mladý slovenský sochař a vizuální umělec Peter Demek k instalaci neobvyklé výstavy. Kovové olejové lampy, z nichž každá je sama o sobě samostatným uměleckým dílem, rozmístil na již opuštěných hrobech a nejvýraznější z nich i v samotné galerii. Jejich zapálení při večerním přechodu světla v tmu se stává složitou symbolikou vztahu člověka, hmoty, světla i ducha. Po samotném zapálení by měla být výstava udržována celý rok až do příštích Dušiček. Ty se ostatně jako tradiční svátek staly příležitostí k její vernisáži. Kurátorem výstavy je Martin Vaněk.

Vladimír Mráz