V tomto časovém úseku bude připojován nový vodovodní řad v ulici Švandy dudáka. Na uvedenou dobu si prosím proveďte předzásobení.

Tato vodovodní přípojka byla vybudována jako součást kompletní rekonstrukce této ulice. Její první etapa začala v minulém týdnu a potrvá do 20. prosince.