„Obce, které nemají sběrný dvůr, mají ze zákona povinnost, zajistit svoz velkoobjemového odpadu,“ vysvětlila starostka Stanislava Mašková. Obecní úřad lidem oznámí dvakrát ročně termín. Lidé si však nevynášejí nepotřebné věci před dům, ale přivážejí je na určené místo. Po letité praxi se osvědčilo, že přijíždějí postupně a tak se přivezený náklad ještě před uložením do kontejneru třídí. Zvlášť nábytek, elektrospotřebiče, zvlášť železo.

„Obecní úřad oznámí datum dopředu a tak s tím už měsíc předem počítám a připravuji, co vyhodím. Co jsem slyšel od lidí, je to pro ně přínos,“ poznamenal Pavel Hrubeš ze Lnář.

Snadné likvidace haraburdí využívají i chalupáři. „Je to pro ně výhodnější, než si objednávat a platit kontejner,“ řekla starostka. Svoz zajišťuje OÚ jen pro ty, kteří ve Lnářích a Zahorčicích žijí a platí za odpad. Mezi ně patří i rekreanti.

„Stává se, že sem přijedou auta i z jiných vesnic, ty ale musíme vracet. Už tak je to pro nás drahá záležitost. Za jeden svoz zaplatí obec kolem 30 až 35 tisíc korun,“ dodala. A podotýká, že díky svozů aspoň ubývá z přírody divokých skládek.