Obcí totiž prochází hlavní tah silnice na Plzeň, denně tudy projedou desítky tisíc aut a kamionů.

Sliby končí

V roce 2024 už sliby končí a začne výstavba. V současné době je již ukončeno výběrové řízení a jsou uzavřeny smlouvy o dílo na obě stavby s dodavatelskými firmami. „S ohledem na klimatické podmínky a vyřizování objízdných tras budou stavební práce zahájeny pravděpodobně začátkem druhého čtvrtletí 2024. Práce by měly trvat přibližně půl roku,“ říká starosta Josef Honz.

Zastupitelstvo pro obě uvedené akce vykoupilo potřebné pozemky. Obec u kruhové křižovatky bude hradit zejména stavbu chodníků. Z obecního rozpočtu je na ně vyčleněna částka převyšující milion korun.

Začnou 4. března

V březnu 2024 také začne Dlouho očekávaná kompletní rekonstrukce Volyňské ulice ve Strakonicích. Stavba bude zahájena 4. března a bude rozložena na dvě stavební sezony. Během první sezony dodavatelská firma Eurovia, CS, a. s., provede rekonstrukci vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení. „Položí se nové vodovodní řady a přípojky. Následně budou výkopy provizorně zasypány,“ přiblížila tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Policie. Ilustrační foto.
Prodej traktoru byl podvod, prodávající zneužil jméno existující firmy

Ohledně samotné realizace se vedou jednání s vybraným zhotovitelem, a to včetně uzavírek a objízdných tras. Veřejnost bude včas informována prostřednictvím dopisu, webových stránek a sociálních sítí.

Oprava povrchu vozovky a rekonstrukce chodníku následně proběhne ve druhé sezóně. V tomto případě budou práce probíhat po polovinách. Jeden jízdní pruh bude uzavřen s tím, že bude probíhat jeho oprava. Jednosměrný provoz bude zachován na části vozovky, která nebude opravována, a to ve směru do města. V opačném směru, tedy z města, bude provoz všech vozidel veden po objízdných trasách. Investory této rozsáhlé rekonstrukce jsou město Strakonice a ŘSD ČR. město zatím uvolnilo z rozpočtu částku 80 milionů korun.

Hasičárna

Další velkou očekávanou záležitostí v příštím roce je rekonstrukce objektu v bývalém areálu SÚS Strakonice v ulic Krále Jiřího z Poděbrad, kde vznikne nová hasičská zbrojnice. „Zde by mělo město investovat přibližně 42 milionů korun,“ doplnila Markéta Bučoková.

Proti vodě

Ve Volyni si investiční sen splnili letos otevřením moderního komunitního domova pro seniory za cca 64 milionů korun. Ale vedle toho od letošního roku plánují akci Protipovodňová opatření Volyně s dokončením v roce 2025. Investorem stavby státní podnik Povodí Vltavy s.p., předpokládané náklady jsou 66 milionů korun. Kromě toho bude v roce 2024 pokračovat výměna infrastruktury v základní škole za 37 milionů korun.

V Blatné se mohou těšit na stavbu výjezdové stanice záchranné služby. Tato investice půjde z kraje. Dále na dokončení čistírny odpadních vod a obnovy autobusových zastávek.