Ze zvýšení těžby v lesích v důsledku zbudování velkého dřevařského závodu má obavy Daniel Hofman z Vodňan. „Co bude pak? Až vytěžíme dřevo, budou nám Rakušané prodávat vstupenky do lesa, abychom věděli, jak vypadá? To nechceme," řekl. Za jeho názor se postavili další lidé potleskem.
Starosta města Viktor Blaščák, který je sám lesákem, přítomné ujistil, že ke zvýšení těžby dojít nemůže. „Je předepsaná Lesním hospodářským plánem, který je legislativně ukotven v zákoně. Ten určuje, kolik se smí v lesích vytěžit dřeva, současně z něj také plynou závazky k jejich obnově," uvedl.
Dřevo plánuje firma Holzindustrie Schweighofer dovážet z okruhu dvou set kilometrů. Strach z vykácení Šumavy je ale podle Viléma Čekajleho, který zpracoval studii ekonomického dopadu pily, lichý. „Šumavské lesy spadají pod Lesní závod Boubín. Ten vyprodukuje 150 tisíc kubíků dřeva ročně. Dovoz dřeva z této lokality je tak opravdu nereálný," podotkl.
V České republice se ročně vytěží 15 milionů metrů krychlových dřeva. Export činí přibližně pět milionů kubíků. Rakouská firma Holzindustrie Schweighofer chce ovládnout dvacet procent exportu.

O firmě

Se záměrem postavit na území města Vodňany závod na zpracování dřeva přišla firma Holzindustrie Schweighofer GmbH (HS). Jedná se o rodinnou firmu z Rakouska, která se zpracováním dřeva zabývá více než 400 let. Největší rozvoj však zaznamenala na konci 20. století, kdy firma zpracovávala ročně 3 miliony metrů krychlových dřeva v šesti závodech, z toho dvou v České republice, a to ve Ždírci a Plané u Mariánských Lázní. V roce 2001 prodala firma HS veškeré výrobní závody v Česku a Rakousku společnosti Stora Enso Timber. Součástí dohody byla i podmínka, že HS nebude ve střední Evropě podnikat po dobu 10 let. Během této doby tak firma investovala do závodů v Rumunsku, kde zpracovává dřevo z rumunských a ukrajinských lesů.


Z čeho by se měl podnik skládat

Dřevozpracující závod by podobně jako moderní závody HS postavené v Rumunsku obsahoval:
• třídící linku na kulatinu a prostory na její uskladnění
• pilu a sušící komory
• budovu na výrobu pelet a briket
• hoblovací provoz a provoz na následné zpracování řeziva (lepení, frézování)
• kogenerační jednotku pro výrobu tepla z biomasy


Co by se v závodě vyrábělo?

Závod ve Vodňanech by měl vertikálně integrovaný provoz, který by ročně zpracoval milion metrů krychlových kulatiny na hoblované a lepené řezivo. Veškerý dřevní odpad je zpracován na pelety, brikety, nebo využit na výrobu „zelené" elektřiny a tepla. Hoblované stavební řezivo je určeno pro domácí trh v České republice a na export. Lepené řezivo firma vyváží především do Japonska.


Koho zaměstná?

Odhady předpovídají, že ze současného počtu nezaměstnaných by s přihlédnutím k jejich kvalifikaci a ochotě pracovat mohlo v novém závodě najít práci 180 uchazeček a uchazečů z Vodňan a dalších až 130 ucházejících se z obcí na Vodňansku. Ostatní pracovníci by pak dojížděli z jiných částí okresu a kraje. Kromě 500 míst vytvořených přímo v závodu, bude dalších 400 – 600 míst vytvořeno v návazných odvětvích a díky zvýšené spotřebě domácností. Toto zvýšení zaměstnanosti se však projeví napříč celým krajem.