Strakonická teplárna (TST, a.s.) oficiálně oznámila, že omezí dodávky tepla firmě Energo Strakonice, s.r.o., která zajišťuje distribuci tepla a teplé vody do cca 700 bytů (přibližně 3000 obyvatel). „Firma Energo nedodržuje nařízení Energetického regulačního úřadu (ERÚ) z loňského 3.září a dluží teplárně za odběr v roce 2020. Navíc nemá s teplárnou podepsaný odběr pro rok 2021,“ říká důvod ve stručnosti ředitel teplárny Pavel Hřídel.

Proč nemají lidé na sídlišti Šumavská teplo? Podle reakcí ze sídliště už omezení pociťují na vlastní kůži.

To nevím, to je spíše otázka na společnost Energo, která je má podle nařízení Energetického regulačního úřadu zajišťovat. Naším zákazníkem byla určena rozhodnutím ERÚ společnost Energo, a ta s námi nemá podepsanou smlouvu na dodávky tepla a nedodržuje další nařízení ERÚ, tedy neposkytuje součinnost a za odebrané teplo neplatí. Proto došlo k omezení dodávek tepla pro společnost Energo. Pokud své problémy přenáší na své zákazníky, tak to rozhodně není v souladu s nařízením ERÚ.

Tak proč jste nepodepsali smlouvu s Energem?

Teplárna zaslala návrh smlouvy společnosti Energo a kopii návrhu také na ERÚ, to vše proběhlo někdy začátkem prosince. A znovu jsme to zopakovali tento týden. Bohužel, společnost Energo nepodepsala smlouvu na dodávky tepla. Na důvody se ale musíte zeptat zástupců společnosti Energo. (Firma Energo na opětovné dotazy redakce Strakonického deníku ohledně situace na sídlišti Šumavská nereaguje - poznámka autora).

Můžete toto svoje tvrzení dokázat?

Pochopitelně.

Co přesně znamená omezení dodávek tepla společnosti Energo ? Ve finále vaše omezení dodávek dopadá na občany.

Společnost Energo má přece vlastní zdroje na výrobu tepla. Pokud vím, tak má dokonce licenci na výrobu tepla z tepelných čerpadel a může tak bez problémů zajistit chybějící teplo svým zákazníkům z vlastních zdrojů. Tepelná čerpadla mají v zimě sice malou účinnost a nezajistí takový komfort jako je teplo z našeho zdroje (k ohřevu je nutné využívat elektrickou energii). Ale možná, že toto je řešení, které společnost Energo upřednostňuje, a proto s námi nepodepsala smlouvu. Faktem tedy je, že společnost Energo má své omezené zdroje tepla k dispozici.

Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček.
Dodávky tepla na strakonickém sídlišti Šumavská přijede řešit ministr Havlíček

Můžete být konkrétnější?

Podle mého názoru je skutečnost mnohem jednodušší. Společnost Energo si z nás udělala bivalentní (pomocný – poz. autora) zdroj a v zimě upřednostňuje naše dodávky tepla, protože jsme pro Energo levnější než jeho vlastní zdroje a především máme dostatečné kapacity. Co si tedy musíme uvědomit je skutečnost, že společnost Energo tedy v žádném případě nemusí omezit fakticky dodávky tepla pro své zákazníky. Pokud je však omezuje, pak je to otázka pro Energo, proč se tak stalo. Osobně se domnívám, že v takovém případě tedy nesplňuje podmínky a zákazníci by se měli obrátit na ERÚ.

Proč situace s omezováním tepla vlastně nastala?

Dlouhodobě se snažíme upozornit ERÚ na nestandardní situaci se společností Energo. Žádali jsme o dodávky nad rámec licence, upozorňovali jsme na skutečnost, že společnost Energo nemá zajištěné dodávky tepla z vlastních zdrojů a nemá s TST podepsané smlouvy. Přesto ERÚ rozhodl a my rozhodně důsledně dodržujeme vydaná nařízení. Věříme, že ERÚ zasáhne a zachová se jako opravdový regulátor a ve smyslu energetického zákona bude chránit oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích.

Ve středu 13. ledna jste byl pozván na radu města, abyste ji informoval o nastalé situaci. Jak proběhlo jednání?

Na jednání rady jsme byli požádáni velmi korektně o stanovisko TST a podrobné vysvětlení celé situace. Naše stanovisko jsme mimo jiné předali i písemně, aby měla rada k dispozici všechny relevantní podklady. Věříme, že stejným způsobem si vyslechne i stanovisko společnosti Energo. My, jako TST, jsme pochopitelně připraveni se dalších jednání zúčastnit, a to i za přítomnosti zástupců společnosti Energo.

Starosta Břetislav Hrdlička.
Strádat nebudete. Slibuji, vzkazuje starosta obyvatelům sídliště Šumavská

Teplárna byla před vaším nástupem do vedení společnosti hodovní tabulí strakonických komunálních politiků. Dodávala tak nejen teplo, ale i politický vliv. Nejsou na vás vyvíjeny politické tlaky, abyste dodávali teplo i za současné situace?

My jsme jasně uvedli, že město, koneční zákazníci a fakticky i TST a.s. nyní čelí situaci, ve které se nikdo z uvedených neocitl vlastním zaviněním. Jsme v této situaci pouze a jen díky tomu, že společnost Energo soustavně porušovala a porušuje Rozhodnutí ERÚ z 3. září 2020. To jsme se snažili radě města vysvětlit a věříme, že to pochopila. Zájem všech zúčastněných na uklidnění situace je pochopitelně obrovský. Takže ano, tlak na nepřerušení dodávek tepla je pochopitelný a my ho plně respektujeme. Také jsme na žádost města prakticky dodávky nepřerušili, pouze došlo k krátkému časovému omezení (snížení množství dodávaného tepla společnosti Energo), ale tak, aby to nemělo prakticky žádný dopad na konečné odběratele.

Dobře. Ale co když vám politici nařídí, že máte dodávat teplo?

Dlouhodobě deklaruji, že vedení TST nesleduje žádné politické zájmy a sleduje pouze a jen zájmy společnosti a jejích akcionářů. Postupujeme pečlivě s péčí řádného hospodáře. Proto od počátku mého působení důrazně apelujeme na všechny politiky bez výjimky, aby nezasahovali z politických důvodů do řízení TST. Tedy pokud zde snad jakési politické zájmy jsou, tak my je nevnímáme. Myslím si, že všichni politici si uvědomují, kam se díky odpolitizování teplárna posunula. Vnímám to tak, že respektují naše nepolitické rozhodování a díky tomu jsou naše výsledky na slušné úrovni. Těchto výsledků bychom pochopitelně nedosáhli, pokud bychom důsledně nedodržovali zvolenou strategii, nehájili zájmy TST a nedokázali si tedy udržet politický odstup. Pokud je však v zájmu hlavního akcionáře, tedy města, dodávka tepla společnosti Energo bez smluvního vztahu a bez úhrady, pak tedy musí hlavní akcionář přijmout i svou zodpovědnost a veškeré závazky za společnost Energo uhradit.

Nejsou výsledky hospodaření na úkor služeb pro vaše zákazníky? Například to, co se děje dnes, je toho jasným důkazem.

Nedomnívám se, že bychom jakkoliv zákazníky znevýhodňovali, či dokonce poškozovali. Vždyť TST nezdražuje, ale naopak zlevňuje teplo. Mám dokonce pocit, že máme aktuálně druhé nejlevnější teplo na jihu Čech. Snažíme zákazníkům vycházet maximálně vstříc, každý má možnost mi zavolat, požádat o vysvětlení, či pomoc. Moje mobilní telefonní číslo je běžně dostupné a kdykoliv zákazník zavolá, jsem mu k dispozici. Třeba i současnou situaci se snažíme řešit v zájmu konečného spotřebitele. Jak víte, z důvodu ohrožení dodávek tepla jsme podali trestní oznámení na společnost Energo, dále jsme informovali přímo Radu Energetického regulačního úřadu. Všechno transparentně zveřejňujeme a každý si může udělat vlastní obrázek o dané situaci. Záleží jen na zákaznících, jak dále budou postupovat.

Lidem na strakonickém sídlišti Šumavská hrozí, že budou bez tepla a teplé vody.
Třem tisícovkám obyvatel sídliště hrozí, že budou bez tepla