Suché a tropické počasí by mělo nahrávat požárům v přírodě. Pokud se ohlédneme čtyři roky zpátky, je to tak čtvrtina z celkového počtu. Zato patří k těm s největšími škodami.

Od roku 2010 do letoška bylo v okrese vždy za období od 1. června do 5. srpna celkem 61 požárů. Z tohoto počtu je ale pouze 17 požárů, ke kterým došlo v lese, v travním porostu, nebo v zemědělství. O tom informoval ředitel Hasičského záchranného sboru Strakonice Ota Šmejkal.

„Letní požáry v tomto čtyřletém období napáchaly škodu na majetku ve výši více než 33 milionů korun," doplnil. Dodal, že nejčastější příčinou požáru je technická závada na zařízení, následuje nedbalostní jednání osoby, dále pak úmyslné založení požáru a nakonec úder blesku.

V letě zároveň byly i požáry s nejvyšší škodou v daném roce. V červenci 2010 vyhořel seník v Sousedovicích. Škoda tenkrát přesáhla 13 milionů korun. Na vyhořelý objekt tehdy dohlíželi i tamní dobrovolní hasiči. To připomněl starosta sboru František Milčic. „Hlídali jsme jak to, aby se tam neobjevilo nějaké nové ohnisko, tak aby se tam nikdo nedostal. Hrozilo to zřícením," zmínil se.

Dále v červnu 2012 blesk zapálil regulační stanici tranzitního plynovodu v katastru obce Chrášťovice a v červenci letošního roku vyhořel seník v Bavorově.

Každoročně zasahuje Hasičský záchranný sbor Strakonice u více než stovky požárů v okrese. Z celkového počtu zásahů představují požáry průměrně 13 procent veškeré roční zásahové činnosti. Rámcově 20 procent tvoří dopravní nehody a více než 50 procenty jsou zastoupeny tzv. technické zásahy, zejména v souvislosti s povodňovou, bouřkovou nebo jinou činností.