Pacienty většiny praktických lékařů v okrese včera při příchodu do čekárny čekaly zavřené dveře ordinace a na nich vysvětlující leták. „Celostátní prostestní a školicí akce praktických lékařů ČR.“ Přesto byly po celém okrese zajištěny komplexní zdravotní služby a lidé nemuseli hledat náhradní řešení.

„Není to stávka, ani forma odporu proti plánovaným reformám ve zdravotnictví. Je to pouze upozornění na naše problémy s úhradou poskytované lékařské péče zdravotními pojišťovnami. Zároveň chceme upozornit na dlouhodobé finanční podhodnocení práce dětských a praktických lékařů pro dospělé. Potýkáme se také s nedostatkem absolventů lékařských fakult, protože pro ně není z finančních důvodů práce v oboru praktického lékařství atraktivní,“ poznamenala strakonická dětská a dorostová lékařka Ludmila Fialová.

„Stávka lékařů mi nevadí. Chodím k doktoru sice poměrně často, ale když je jeden den zavřeno, dá se to vydržet. Dojdu si tam jiný den,“ řekla pětašedesátiletá žena ze Strakonic. Souhlasí s tím i její známá. „Ani nevím skutečný důvod stávky. Prý mají lékaři problém se zdravotními pojišťovnami. Ale do toho my nevidíme,“ dodala.

Praktiční lékaři poukazovali i na osud svého oboru. Pokud nebude mít lepší perspektivu, může se stát, že za chvíli nebudou mít své nástupce. Na seminářích, kterých se lékaři zúčastnili, zazněly rovněž informace o poplatcích, které by měli podle nové legislativy vybírat už po Novém roce.

Praktičtí lékaři jsou jednotní

Nejméně tři čtvrtiny, možná osmdesát procent a mnohde i více – tak odhadli okresní koordinátoři Sdružení praktických lékařů ČR (SPL) účast na středeční akci, při níž praktici uzavřeli své ordinace.

Na desítkách seminářů diskutovali o možnostech řešení akutních problémů a hlavně o budoucnosti tohoto klíčového odvětví medicíny. Pro akutní případy přitom zajistili spolehlivou náradní péči.

„Už ani obvyklá mlčící většina nezůstala stranou, to jistě svědčí o mimořádné vážnosti situace,“ říká MUDr. Václav Šmatlák, předseda SPL a dodává: „Musím ovšem dodat, že po celý minulý týden probíhala intenzívní jednání s představiteli pojišťoven za vstřícné podpory státní správy, zejména ministerstva zdravotnictví.

Stanoviska všech zainteresovaných stran se postupně začala sbližovat a je přitom znát dobrá vůle po dosažení přijatelného rozumného řešení v otázce úhrad. Možná již budeme moci naší členské základně vyslat určitý pozitivní signál.“

Středečním protestem chtělo SPL poukázat na kritický stav praktického lékařství v zemi.

Praktiky trápí dlouhodobé podfinancování jejich oboru ze strany zdravotních pojišťoven, jako zásadní problém vnímají také nefunkční limity na léky, cítí ohrožení pro celý obor.

„Stále zdůrazňujeme, že při současném negativním trendu bude v Česku zanedlouho praktických lékařů nedostatek. Aby mladí doktoři mohli mít zájem přebírat ordinace svých kolegů – seniorů nebo dokonce otevírat nové, musí vidět nějakou perspektivu. A tu zatím prostě vidět nemohou,“ uzavřel výčet důvodu protestu Dr. Šmatlák.

Sdružení praktických lékařů Strakonice