Aktuálně se investice nachází ve fázi vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu k podání cenové nabídky. Majetkový odbor má za povinnost zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu. Výzva byla zaslána dodavatelům, kteří se zabývají touto činností a s nimiž má město pracovní zkušenosti. Nabídka veřejné zakázky je rovněž zveřejněna na webových stránkách města v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k této výzvě.

Vedení města předpokládá, že pokud hodnotící komise určená k posouzení nabídek rozhodne o vítězném uchazeči, dojde k zahájení prací ještě tento rok s tím, že dokončení by mělo proběhnout v roce následujícím. "Jediným hodnotícím kritériem, samozřejmě s ohledem ke splnění podmínek účasti v soutěži o zakázku, bude nejnižší nabídková cena díla bez DPH. Předpokládaná orientační hodnota této veřejné zakázky malého rozsahu činí zhruba 1 200 000 Kč bez DPH," řekla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Před lety

V roce 2015 chtělo současné vedení města začít pronajímat jednotlivé prostory v celé budově samostatně. Ale už předminulé vedení shánělo nájemce do budovy Maják déle než rok. V roce 2012 si Maják pronajali podnikatelé Karel a Jana Krejčíkovi. V době, kdy se rozhodli si Maják pronajmout, předpokládali, že nové centrum města bude zárukou pro obchod. Skončili k 31. lednu 2016. „Naši předchůdci na tom byli poměrně slušně. Nenapadlo nás, že dojde k opaku," řekla tehdy Jana Krejčíková.

Co chtělo město?

Připomeňme si, co k využití objektu řekl ke konci roku 2015 tehdejší místostarosta Milan Jungvirt. „Co se týče obchodního domu Maják, jeho využití bychom spatřovali nově ve vybudování kanceláří v druhém nadzemním podlaží v takové formě, že by podnikateli stačilo pouze nastěhovat počítačové vybavení a činnost by mohla být započata. Uvidíme, zda bude o toto vybudování zájem," říká místostarosta Milan Jungvirt. První nadzemní podlaží chtěla radnice využít na prodejny, protože jsou k těmto prostorám výlohy, které každý obchod potřebuje. „Chápu, že patro je pro obchod nevyhovující. Za město zvažujeme i variantu pronajímat obchodní dům sami po místnostech a nepřepronajímat prostory nájemcem, který je v tu chvíli nucen shánět další podnájemníky nebo financovat vše sám," dodal Milan Jungvirt.

Změna v plánech

Na začátku roku 2016 ale maják neosiřel. Bývalí nájemníci – manželé Jana a Karel Krejčíkovi – chtěli k poslednímu lednu 2016 skončit. Ale zůstali. Radnice totiž zlevnila nájem na 24 200 korun měsíčně včetně DPH. „Ročně to je 290 tisíc korun. Je to výrazné snížení, ale vzhledem k tomu, jak vypadá kupní síla ve Strakonicích, jiná cesta není," řekl pro Strakonický deník Milan Jungvirt. Výše původního nájmu byla 864 000 korun včetně DPH a týkala se plochy 670 metrů čtverečních. Maják v současné době stále funguje. Najít zde můžete kancelář pojišťovací společnosti či opravu obuvi.

Historie

Mnozí pamatují obchodní dům Maják na Velkém náměstí jako místo, kde se před sametovou revolucí dal ve Strakonicích nakoupit kvalitnější textil a oděvy. Kdysi však bývala v objektu Majáku i obecná škola či knihovna. Načas tam prý sídlila i mateřská škola.