Po první kompletní sezónní kontrole ve sledovaných lokalitách Jihočeského kraje minulý týden hygienici ve čtvrtek 17. června zveřejnili nové výsledky. Vodu odebírali znovu proto, že tam byly naposledy zjištěny nadlimitní hodnoty klíčových ukazatelů jakosti vody, jako jsou sinice, chlorofyl a případně vodní květ.

Voda pro mimořádnou kontrolu byla v pondělí odebrána na Orlíku u veřejného tábořiště Podolsko a u Radavy a dále v rekreačním rybníku Hejtman na Jindřichohradecku. Minulý týden tam totiž byly překročeny limity pro sinice a chlorofyl. Na Podolsku byla opět zjištěna zhoršená jakost vody. „Podle dnešních výsledků je voda u Podolska nevhodná ke koupání, protože zde byly výrazně překročeny hodnoty pro ukazatele sinice, chlorofyl a, pro vodní květ a též byla zaznamenána snížená průhlednost. Podle platné metodiky zde voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání či provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. Na pětistupňové škále je voda hodnocena stupněm 4.

Podobně byla hodnocena i vody v rekreačním rybníku Hejtman. Voda zde není vhodná ke koupání a podle dnešních výsledků rozboru zde byly výrazně překročeny limitní hodnoty pro ukazatele sinice a chlorofyl-a. Podobně jako u Podolska i na Hejtmanu voda neodpovídá hygienickým požadavkům, pro uživatele představuje zdravotní riziko a koupání či provozování vodních sportů zde nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. Rovněž na Hejtmanu je pro tento týden voda hodnocena stupněm 4.

Velmi dobře naopak dopadla voda u autokempu Radava na Orlíku, která byla hodnocena stupněm 2. Voda zde je vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, dle aktuálního rozboru byla pouze překročena hodnota ukazatele vodní květ. Další odběry budou na všech sledovaných lokalitách uskutečněny v pondělí a výsledky rozborů budou k dispozici ve čtvrtek.