Uzavírka místních komunikací se povoluje z důvodu kácení dřevin v Rennerových sadech a užití speciální techniky.