Více farář Otec Roman Dvořák. „Pokračuje zde další fáze obnovy krovů a střechy kostela. Přijde na cca 700 až 800 tisíc korun,“ uvedl Roman Dvořák. Tím ale práce na tomto kostele nekončí. Příští rok budou pokračovat obnovou jihovýchodní valby.

Zvony

Barokní kostel s trojkřídlým ambitem je ale v zájmu věřících celoročně. Ve středu 6. dubna zvonař Michal Votruba z Myslkovic na Táborsku instaloval renovovaný zvon sv. Václav a nový zvon sv. Anežka Česká.

Instalace zvonů.
VIDEO: Kostel na Podsrpu má opět dva zvony. Novou Anežku a starého Václava

Věžička byla v minulosti osazena dvěma malými zvony. Jeden z nich po 2. světové válce chyběl, zachoval se zvon sv. Václav. Pořízením druhého zvonu sv. Anežka Česká se kostel na Podsrpu navrací k původní dispozici.