Dne 6. května 1945 do města přijely první americké tanky 4. obrněné divize XII. sboru 3. armády generála G. S. Pattona. Hned po svém příjezdu pomáhali Američané příslušníkům odbojové organizace Niva zatýkat Němce, kteří se ukrývali v lesích kolem Strakonic. Němečtí vojáci a civilisté byli shromažďováni ve školách a domech v Radomyšlské ulici, v továrně u Steinů a v zajateckých táborech u ČZ, nádraží, či okresního úřadu. Zajatecké tábory hlídali příslušníci Nivy a Američané. Následný odvoz Němců si vzala na starost americká armáda.

Zástupci americké armády se 10. května zúčastnili pohřbu padlých Čechů z přestřelky, která se odehrála mezi Čechy a Němci 5. května.

V neděli 13. května se konal k poctě hrdinné americké armády v hotelu Nový svět společenský seznamovací večírek. Byla pozvána asi stovka amerických důstojníků a mnoho strakonických dívek.

V galerii od Jana Malířského si můžete prohlédnout i fotky několika lístků z různých táborů:

Větší část amerického vojska odjela 26. května směrem k Sušici. Následující den připravil místní národní výbor uvítací večírek s velitelstvím 94. pěší americké divize generála A. J. Barnetta, která právě dorazila. Američtí vojáci byli ubytováni ve školách, vojenských stanech na poli U Lipek, důstojníci v soukromých bytech, penzionu na Podskalí. Účastnili se veřejných slavností, pořádali koncerty americké hudby a taneční večery. V Paclově tiskárně si tiskli vlastní noviny.

Na poli U Lipek 17. července přistál generál G. S. Patton a generál J. L. Fortier. Právě tady se také konala vojenská přehlídka. Poté odjel generál do České zbrojovky, kde obdržel darem pistoli s pouzdrem a pouzdro na náboje.

Při oslavě 28. října byla na paláci Na Dubovci a budově okresního národního výboru zasazena prozatímní deska na paměť osvobození americkou armádou. S městem se americká posádka rozloučila 23. listopadu 1945. Generál A. J. Barnett, generál Tolly a major Graham byli jmenováni čestnými občany Strakonic.

Zdroj: Blanka Jirsová, Muzeum středního Pootaví Strakonice