Jak informovala vedoucí odboru životního prostředí Lenka Koubková, v období let 2004 až 2006 a následně v roce 2010 bylo město Tábor zařazeno do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, tzv. OZKO. „OZKO se stanovuje nejen na základě výsledků měření automatické měřicí stanice, ale i na základě výsledků modelování,“ uvedla.

Změnila umístění

Měřicí stanice byla do letošního října umístěna v blízkosti Budějovické ulice a monitorovala zejména emise z dopravy. „Protože se v Budějovické ulici před původním umístěním stanice plánuje výstavba vícepodlažního objektu, který by stanici od ulice odstínil, hledalo se pro ni vhodné umístění,“ vysvětlila Koubková.

Aktuální stav ovzduší lze sledovat na webu města Tábora ZDE.

Na základě rozhodnutí ČHMÚ byla vybrána lokalita v Soběslavské ulici v blízkosti autobusové zastávky Na Kopečku. Stanice měří základní veličiny čistoty ovzduší: oxidy dusíku, oxid uhelnatý, prachové částice frakce PM 10 a přízemní ozón. Roční výsledky měření pak zveřejňuje ČHMÚ na webových stránkách www.chmi.cz.

Zábavní pyrotechnika kvalitu ovzduší zhoršuje

V závěru roku a na začátku nového míru znečištění ovzduší ovlivňují, i když jen krátkodobě, ohňostroje. Jak přiblížil vedoucí oddělení kvality ovzduší ČHMÚ Jáchym Brzezina, v případě zábavní pyrotechniky jde o kontrolované výbuchy a spalovací procesy v ovzduší. „Míra znečištění z odpalů bývá největší v místech s jejich nejvyšší koncentrací, typicky se jedná o náměstí, velká sídliště, kdy jde o relativně uzavřené prostory omezující rozptyl do okolí,“ popsal.

Ohňostroj nad Jordánem. Ilustrační foto.
Nejvyšší znečištění ovzduší od petard na Silvestra bylo naměřené v Táboře

Na stanicích imisního monitoringu meteorologové pozorují pravidelně největší koncentrace mezi 1. a 2. hodinou ranní 1. ledna. „To souvisí s faktem, že nějakou dobu trvá rozptýlení znečištění. Paradoxně výraznější vliv mají drobné odpaly oproti velkému profesionálními ohňostroji,“ podotýká s tím, že velké ohňostroje jsou odpalovány ve větší výšce a znečištění z nich se rychleji a lépe rozptýlí.

V prvních hodinách Nového roku bývají podle Brzeziny koncentrace zejména prachových částic (PM) ve městech velmi vysoké. I když jde o krátkodobé znečištění, může mít dopad na zdraví zejména u náchylných osob, hlavně lidí trpících chronickými dýchacími a kardiovaskulárními potížemi, malých dětí a starších osob. 

Při odpalování ohňostrojů se do ovzduší mohou dostat látky jako:
suspendované (prachové) částice (zejména menší frakce PM2,5 a PM1 )
vybrané kovy – k dosažení barevného efektu se používají soli různých kovů
draslík (K), síra (S)
stroncium, baryum, měď, bismut, hořčík, titan, rubidium, chrom, vápník, antimon, olovo, mangan
oxid dusíku
oxid siřičitý
polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/Fs), hexachlorbenzen (HCB) Zdroj: ČHMÚ