V dalších dnech ale dojde na drobné opravy a údržbu, na kterou zatím nebyl čas. „Znáte to. Když něco nehoří, posouvá se oprava až na dobu nezbytně nutnou,“ dodal s nadsázkou. V tomto týdnu má dojít ke schůzce zástupců příspěvkových organizací s vedením města o další činnosti a krocích, které budou moci podniknout. Vše ale závisí na dalším rozhodnutí vlády ohledně nouzového stavu.

Můžete už nyní říci, o kolik peněz vodňanské kulturní středisko zatím přišlo?
Těžko říci, ale ve střízlivém odhadu to bude jen na vstupném tak 70 až 100 tisíc korun měsíčně.

Co bude nyní hlavním úkolem vašich pracovníků?
Překládat zrušené akce na jiné termíny, snažit se,aby hosté, na které jsme sázeli, mohli přijet v jiném termínu.

A vaše plánované domácí akce? Například květnové rybářské dny?
Ty se vší pravděpodobností nebudou, ale ve všem špatném je i něco dobrého. Ty celé platí město, takže nebude v tomto směru žádný výdaj. Ale špatné na tom je, že peníze, které tady návštěvníci utratili, zůstávaly ve Vodňanech.

Jak se stav nouze dotkne vašich zaměstnanců? Musejí se bát o práci?
Určitě ne. Všichni máme smlouvy na dobu neurčitou.