To vzbudilo u občanů i zastupitelů rozporuplné reakce. Zastupitel Tomáš Veselý je z výzdoby poněkud rozčarovaný. „Nelíbí se mi především to, že v celém pokusu není nic, co by připomínalo Vodňany. Jsme přece město rybářů, nebo snad ne?“ vyjádřil se Tomáš Veselý.

Naopak mladým lidem se pokus líbí. „Vypadá to hezky. Určitě líp, než původní stěna,“ řekla jedna ze studentek. Ředitelka vodňanské kulturní scény Michala Piskačová k tomu říká:“ „Počin s graffiti nám také pomáhá upozorňovat na tristní a dlouhodobě neudržitelný stav budovy.“

Vítání občánků 5. října.
OBRAZEM: Vítání občánků 5. října ve Strakonicích

Kdo a proč přišel na nápad oslavit padesátiny Kulturního domu ve Vodňanech pomalováním jeho stěny stylem graffiti?

Graffiti bylo plánovanou součástí prvního ročníku akce Warm-up 1. září u kulturního domu, na kterém se podílela komunita lidí, s nimiž máme zájem dlouhodobě spolupracovat a připravovat pro ni akce. Jde o poměrně početnou cílovou skupinu občanů, která se prozatím vymykala našemu dosahu a touto akcí jsme s ní navázali spojení. Ale vyzdobená zeď KD s ústředním nápisem KD50 není jediným způsobem, jakým oslavíme padesáté výročí otevření kulturního domu. Vrchol oslav, křest knihy, výstava, edukační programy, dny otevřených dveří a slavnostní galavečer připravujeme na týden 7. až 10. listopadu. Nicméně počin s graffiti nám pomáhá v našem dlouhodobém záměru upozorňovat na budovu, nejen na její výročí, ale také na její tristní a dlouhodobě neudržitelný stav.

Byl dán námět díla dopředu?

Rámcově. Měl být zpracován motiv loga KD50. Jinak je graffiti z principu spontánním vstupem do veřejného prostoru s rizikem různorodých reakcí.

Kdo je autorem graffiti a jak byl vybrán?

Autory jsou místní osobnosti z týmu, který se podílel na přípravách a realizaci programu celé, úspěšné a hojně navštívené akce.

Proč v díle nejsou symboly města, ve kterém kulturní dům strojí? Např. kapr, věž kostela, kašna, podoba spisovatele J. Zeyera atd.?

Neměli jsme v úmyslu ani v rozpočtu realizovat tzv. mural art.

Kolik malba stála a je omyvatelná?

Přišla na pět a půl tisíce a je přetíratelná. 

- Mural art je moderní umělecký směr zaměřený na velkoplošnou malbu na stěny ve veřejném prostoru. Na rozdíl od děl street artu či graffiti, která z hlediska zákona vznikají nelegálně, muralartová díla jsou většinou objednána majitelem stěny kvůli její výzdobě.
- Graffiti je v obecném smyslu druh výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru rytím, psaním nebo malbou, v současnosti především technikou nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně škrábání, leptání. Vychází z původního řeckého slovesa grafein – psát. Graffiti se stalo jedním z původních pilířů kultury Hip hopu, označované za kulturu protestu Graffiti lze bez zřetele na Hip hop vnímat jako městský folklór ulice.
- Street art je výtvarné umění vytvářené na veřejných místech („street“ = ulice). Motivy a objekty street artu jsou rozmanité. Díla tohoto umění se pohybují od běžných nápisů až po kresby a malby všech velikostí a celé škály barevnosti.