Sebastian S. (34) z Č. Krumlova si na sklonku roku 2005 opatřoval prostředky poněkud nekale.

V září uzavřel v budějovické provozovně AAA úvěrovou smlouvu s CCB Finance na nákup Peugeotu 406. Do ní a do tiskopisu čestného prohlášení o výši příjmů nepravdivě uvedl, že jako ředitel společnosti Finfico Finance, s. r. o., pobírá měsíčně 25 000 Kč čistého, ač byl v té době bez stálého zaměstnání. (Jediným společníkem Finfico se měl stát začátkem října se splacením obchodního podílu 200 000 Kč.) Zamlčel také své předchozí závazky. Po zaplacení akontace vozidlo převzal, ale splátky nehradil a v rozporu s podmínkami smlouvy vůz zcizil. CCB způsobil škodu 229 694 Kč.

Jako fyzická osoba dále 12. prosince v Č. Budějovicích v provozovně ReTa uzavřel s Home Credit úvěr na koupi výpočetní techniky. Nepravdivě uvedl, že je zaměstnán u soukromého podnikatele v Prachaticích za 21 000 čistého, ač nikde nepracoval. Zamlčel také opět své dřívější závazky. Zboží převzal, ale neuhradil žádnou splátku a Home Credit způsobil škodu nejméně 18 009 Kč.

Při dvou dalších podvodech vystupoval jako statutární orgán společnosti. 12. října opět v provozovně AAA Auto jako jednatel společnosti Finfico Finance při sjednávání úvěru s ČSOB Leasing na nákup Peugeotu 206 zamlčel faktickou nečinnost společnosti a po uhrazení akontace vůz převzal. Žádné splátky ale neuhradil, vozidlo opět v rozporu s podmínkami zcizil a společnosti způsobil škodu nejméně 250 213 Kč.

18. října tamtéž obdobně „pro Finfico“ sjednal úvěr s ČSOB Leasing na nákup Škody Octavie a nehrazením splátek a zcizením vozu způsobil společnosti škodu nejméně 189 483 Kč.

Podle okresního soudu spáchal v prvních dvou případech pokračující trestný čin úvěrového podvodu, v dalších dvou trestný čin podvodu. Za to mu byl uložen trest odnětí svobody na 20 měsíců s výkonem podmíněně odloženým na zkušební dobu tří let. CCB Finance má nahradit škodu.

Sebastian S. si rozsudek nevyslechl, je stíhán od začátku jako uprchlý a jeho stopa zdá se končit někde ve Španělsku.

Nepřišel ani ke včerejšímu jednání krajského soudu, k němuž se proti rozsudku odvolal jeho ustanovený obhájce JUDr. Josef Dvořák.
Předeslal, že sice nezná majetkové poměry svého mandanta, ale je prý prokázáno, že se v uváděné době stal majitelem obchodní společnosti a není tedy vyloučeno, že mohl i pobírat ředitelský plat, jak uváděl při první smlouvě o úvěru.

Obchodní podíl ve Finficu měl koupit za 200 000 korun. Tato společnost tedy musela mít v době uzavírání úvěrů majetek minimálně v této výši. O tom má svědčit i to, že nyní je v likvidaci, nikoliv v insolvenci. Obhájce navrhl proto vrátit věc soudu prvního stupně.

Státní zástupce naopak mínil, že proti Sebastianu S. byly v rozhodné době vedeny exekuce a na jeho tristní finanční situaci nemohl nic změnit ani fakt, že na něho formálně byla převedena společnost nevyvíjející žádnou činnost.

Krajský soud poté odvolání obhájce Dvořáka zamítl. Poukázal na údaje z obchodního rejstříku o insolvenci, likvidacích a exekucích firem obžalovaného. Závazky, které jako jednatel uzavíral, by tedy tyto subjekty těžko mohly hradit, řekla předsedkyně senátu v odůvodnění.

Okresní soud podle ní správně shledal v jednání obžalovaného pokračující úvěrový a „normální“ podvod a vynesl odpovídající trest.

Jeho rozsudek je tak pravomocný. A pokud by se pan S. někdy v České republice zase objevil a projevil s verdiktem nesouhlas, může se domoci nového projednání věci.