Na článek reagovala čtenářka Strakonického deníku Pavlína Křivancová ze Strakonic. „Ve Vodňanech myslí na chodce, ve Strakonicích křižovatky vypínají,“ řekla. Měla tím na mysli křižovatku v ulici Komenského. „Šla jsem před devátou večer na směnu a na přechodu pro chodce mne málem srazil kamion. Divím se, že taková křižovatka, jako je na takovém důležitém místě, není zapnutá déle,“ vysvětlila Pavlína Křivancová.

O odpověď jsme požádali dopravního inženýra PČR Strakonice Lenku Dvořákovou. Ta mimo jiné uvádí: „Bezpečné přecházení na přechodu pro chodce řeší zák. č. 361/2000 Sb., § 54 odst. 3. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Dále bych chtěla uvést, že čtenářka při své cestě do práce může využít i nově nasvícený přechod pro chodce v ulici Komenského (u Teplárny).“

Úpravu a stanovení režimu světelně řízených křižovatek určuje odbor dopravy MěÚ Strakonice.

Navrhování světelných a signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích řeší příslušné technické podmínky
- SSZ (světelné signalizační zařízení) nemusí být v provozu v době, kdy důvod, který vedl k jejich zřízení odpadá – tzn. nízká frekvence vozidel
- provoz SSZ může být omezen na dobu nezbytně nutnou podle časového průběhu intenzity provozu a podle místních podmínek
- při poklesu intenzity provozu (večer, v noci, o víkendech) je na mnoha místech výhodnější a plynulejší neřízený provoz
na přechodech pro chodce přes dva a více stejnosměrných pruhů lze doporučit s ohledem na pokles intenzity provozu neřízený provoz
- v době, kdy SSZ není v provozu dochází k úsporám pohonných hmot, ke snížení emisí výfukových plynů a snížení hluku, což je v centru města velice žádoucí