Skauti pořádají humanitární sbírku

Strakonice - Třetí klub OS vodních skautů pořádá sbírku šatstva. Ta bude určena pro Domov důchodců a Dětský domov v Táboře. Dále skauti přijímají hračky, pohádkové knihy, hry a ošacení pro děti od tří let věku. Tyto dary budou předány Dětskému onkologickému centru v Motole. Zájemci, kteří chtějí přispět, mohou vše ukládat do konce října každou středu a čtvrtek od 16.30 do 18 hodin v klubovně č. 5 ve skautském centru na Křemelce č. 308 (za zimním stadionem).

Hradní nádvoří s Rumpálem dnes a ve výřezu na dobovém snímku.Bavoři a Baboři se opět setkají

Strakonice - Už 4. republikové setkání s mezinárodní účastí nositelů příjmení Bavor – Babor (ová) se uskuteční 17. října ve Strakonicích, a to od 8.30 v klubu Hvězda. Na programu je nejen vystoupení z řad přítomných a hostů, ale také vyhlášení nejstaršího a nejmladšího nositele zmíněných příjmení, společný oběd a foto. Vrcholem jistě bude návštěva muzea a připomenutí historie rodu Bavorů.

Pod Záhorčím je opravená kanalizace

Štěkeň - Původní kanalizace ze sedmdesátých let minulého století byla zhotovena nekvalitně. Část jí vymlela velká voda a splašky z horní části obce si našly cestu po povrchu. Projekt na opravu byl zpracován, ale několik let se nedařilo na tuto akci sehnat dotaci. Až v loňském roce se to podařilo a letos na jaře se začalo s opravou. Ta probíhala ve velmi mokrém a těžkém terénu, ale letošní velmi suché léto napomohlo ke zdárnému dokončení. Náklady na akci celkem činily 1 440 385 korun, z toho je 1 296 346 korun dotace ze státního rozpočtu a zbytek z vlastních zdrojů.

TJ Sokol připomene památný den

Katovice - Památný den Sokola odkazuje k roku 1941, kdy v noci ze 7. na 8. října proběhla akce, při níž byli gestapem zatčeni čelní představitelé Československé Obce Sokolské, kteří následně skončili v koncentračních táborech. Zároveň byl Sokol na příkaz říšského protektora Reinharda Heydricha oficiálně rozpuštěn. Na památný den Sokolstva se tedy uskuteční ve čtvrtek 8. října v Katovicích lampionový průvod, který vyjde v 18 hodin od základní školy směrem na Ostrovec.

Kontejner je už plnýSběr veškerého odpadu

Tchořovice - V obci Tchořovice se v sobotu 24. října u obecního úřadu uskuteční sběr veškerého odpadu. Je možné zbavit se jak velkoobjemového odpadu, elektroodpadu, ale i nebezpečného odpadu. Sběr potrvá od 8 do 10 hodin.

Zasedání obecního zastupitelstva

Cehnice - Desáté zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v úterý 13. října od 18. hodin. Na programu bude například projednání zateplení kulturního domu nebo oprava rybníku Třtí.

Na železnici bude výluka

Radomyšl - Na trati číslo 203 v úsecích Radomyšl – Strakonice bude v období od 19. října do 22. října výluka. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Uzavřená silnice k železničnímu přejezdu

Dolní Poříčí - Obyvatelé Poříčí už jistě zaregistrovali úplnou uzavírku silnice ze vsi k železničnímu přejezdu. Silnice je uzavřena z důvodu rekonstrukce propustku a uzavírka potrvá do 31. října. Objízdná trasa je stanovena přes Horní Poříčí.