Úprava návsi
V polovině srpna se uskutečnilo otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele stavby Stavební úpravy návsi – Nový Dražejov. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Silnice Klatovy, a.s. za celkovou cenu díla 2 286 041 Kč bez DPH s termínem plnění do tří měsíců po předání staveniště.

Otevřená ulice
Rekonstruovaná komunikace Švandy dudáka bude v I. etapě od točny autobusu k první křižovatce komunikace Švandy dudáka uvedena do předčasného užívání, a to od srpna do 30. listopadu.

Rozhodne cena
Rada města rozhodla o zadání podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby Přístavba a stavební úpravy – Dům kultury Strakonice – I. etapa – restaurace a související prostory. Jediným hodnotícím kritériem bude předložená cena díla.