Celá akce stála 380 tisíc korun a dotace z Jihočeského kraje přitom činila 190 tisíc korun.

Zhruba stejnou částku by měla stát rekonstrukce ha-sičské zbrojnice. Více k tomu řekla starostka Irena Uhlířová„Ta se teď dodělává. Celková výše dotace od Jihočeského kraje bude jasná až po vyúčtování celé akce.

Do budoucna by rádi udělali kanalizaci a čistírnu odpadních vod. „Budeme se snažit získat dotaci. Budeme tedy v příštím roce spíše spořit, abychom měli na případný doplatek z obecní kapsy," vysvětlila.

V posledních letech se v Kraselově podařilo například zrekonstruovat objekt bývalé školy, kde je dnes obecní úřad a třeba i mateřské centrum. Někdejší školní hřiště má antukový povrch a mnoho dalšího. Dále to je také generální oprava bývalého panského dvora a zámku. To potvrdil kronikář obce Josef Vichr. „Jsem také rád, jak se podařilo podchytit místní lidi a vrátit se k tradicím," poznamenal.

Život v obci

V obci se například podařilo obnovit Staročeskou Konopickou. od roku 1960 se v posledních letech uskutečnila už dvakrát.

Tradičně velkou návštěvnost mají pastýřské Vánoce u sv. Anny na Kraselovem.

V posledních letech se pravidelně koná u pomníku v obci 11. listopadu i připomínka válečných veteránů.

Každoročně se konají Vavřinecké slavnosti i setkání důchodců.

Navíc nový majitel fary a farské zahrady je přizpůsobil k pořádání kulturních akcí, a tak se tam již po tři roky vždy v letním období koná festival moderních hudebních souborů.

Z historie

- K obci Kraselov patří osady Lhota u svaté Anny, Mladotice a Milčice.
- Český kronikář Václav Hájen z Libočan spolu s Janem Hodějovským z Hodějova stanovili založení Kraselova k roku 816.

Historické památky:


Kostel sv. Vavřince
První zpráva o kraselovském kostele je z roku 1384, kdy vyl kostelík malý a dřevěný. Postupně byly přistavěny pravá a levá loď kostela. Nyní má kostel podobu kříže. V kostele je pochováno 12 předků rodu Dlauhoweských. Je zde uchována památná truhla z doby Karla IV., která byla po jeho smrti věnována arcibiskupovi Chanovskému.

Kostel sv. Anny
Založen roku 1682. Roku 1720 byla kolem kostela postavena krytá chodba – ambity a v rozích zřízeny tři kaple se zvonicí. Na hlavním oltáři je umístěna soška sv. Anny z roku 1520. Roku 1761 byla postavena u nedalekého léčivého pramenu lázeňská budova a vysázena lipová alej od svatoanenského kostela. V roce 1967 měřila nejstarší lípa v této aleji v odvodu 580 cm.

Zámeček
Tvrz, která pocházela z 2. Poloviny 14. Stol. Prošla gotickými úpravami. Bydlelo se v něm ještě roku 1700. Po roce 1837 byla na základech starého stavení postavena dnešní tvrz-zámeček čp. 1. U vjezde do dvora stojí socha Sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti. Do roku 1990 byl využíván jako jídelna pro zaměstnance JZD. V současné době je zámeček po celkové rekonstrukci a využívá se jako Penzion u Jána.