„Ve věci voleb zatím není znám datum jednání. Soud se seznamuje se spisovým materiálem, který byl doplněn po doručení nálezu Ústavního soudu,“ uvedla.

Situaci na strakonické radnici přiblížila tisková mluvčí Markéta Bučoková. „Krajský soud vyzval město Strakonice k předložení veškeré dokumentace vztahující se k průběhu voleb. Vedení města tak bezodkladně provedlo a ihned došlo k předání potřebných materiálů přímo ke krajskému soudu,“ řekla Markéta Bučoková.

Krajský soud loni 20. listopadu rozhodl o neplatnosti voleb. Jako důvod uvedl nerovné podmínky předvolební soutěže. Proti rozhodnutí krajského soudu se město odvolalo k Ústavnímu soudu v Brně. Ten 10. dubna rozhodl a nález Ústavního soudu vrátil projednání regulérnosti výsledků podzimních voleb ve Strakonicích ke krajskému soudu. Ten by měl dle ÚS doložit, zda došlo k hrubému ovlivnění výsledků voleb.