„Ústavní soud se zachoval poněkud opatrnicky. Je otázkou, kdy krajský senát zasedne a rozhodne. Bohužel se ale prodlužuje nečinnost úřadu,“ říká Josef Kalbáč.

Nález Ústavního soudu očekávali především ve strakonické teplárně. Ředitel představenstva Pavel Hřídel řekl proč: „Tímto soudním sporem trpí především teplárna. Jedině zastupitelstvo Strakonic totiž může vyslat zástupce města na valnou hromadu teplárny. Bez zastupitelstva nemohou Strakonice vykonávat akcionářská práva nejen v teplárně, ale i ve všech dalších společnostech, kde má město účast,“ říká Pavel Hřídel.

Krajský soud není v tomto případě vázán žádnou lhůtou. Nicméně podle mluvčí Ivany Vobejdové je s ohledem na charakter dané věci vhodné a účelné věc projednat přednostně, a tak k tomu bude i krajský soud přistupovat.

Ústavní soud v Brně. Ilustrační foto.
Krajský soud bude opět řešit volby ve Strakonicích

Celé vyjádření Krajského soudu České Budějovice:

- S ohledem na skutečnost, že příslušný právní předpis nestanovuje pro situace, kdy rozhodnutí krajského soudu o volební stížnosti bylo zrušeno Ústavním soudem a věc byla tomuto soudu vrácena k dalšímu řízení, lhůtu pro vydání rozhodnutí jako tomu je v případě § 90 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, je třeba vycházet z premisy, že soud není lhůtou v tomto případě vázán. Nicméně s ohledem na charakter dané věci je vhodné a účelné věc projednat přednostně a tak k tomu bude i krajský soud přistupovat.

- Navazující meritorní rozhodnutí krajského soudu budou účastníci řízení opět oprávněni napadnout ústavní stížností, která by následně byla opět projednána před Ústavním soudem.

- Věcí se po zrušení rozhodnutí Ústavním soudem bude opět zabývat totožný senát jako tomu bylo v případě původního rozhodnutí, a to na základě platného rozvrhu práce Krajského soudu v Českých Budějovicích.

- Následný postup krajského soudu bude probíhat v intencích odůvodnění ústavního nálezu, kterým je krajský soud vázán. Konkrétní úkony soudu v tuto chvíli předvídat nelze, nicméně soud se bude řídit závěry a pokyny, které Ústavní soud v souvislosti s konstatovaným dílčím pochybením krajského soudu vyjádřil.