AKTUALIZOVÁNO

Představitelé Strakonické Veřejnosti měli privilegovanou možnost působení na voliče, zatímco jejich politická konkurence musela své kroky ve volební kampani přizpůsobovat podmínkám měněným nepředvídatelným způsobem, což se projevilo i na viditelnosti jejich kampaně ve městě při komunálních volbách v říjnu 2018.

Ústavní soud (ÚS) tak dal ve středu částečně za pravdu neúspěšnému kandidátu do zastupitelstva Karlu Janskému (Změna pro Strakonice), který podal loni v říjnu návrh ke Krajskému soudu České Budějovice na neplatnost voleb ve Strakonicích. Jako důvod uváděl, že ve Zpravodaji města Strakonice, na výlepových plochách i sloupech veřejného osvětlení bylo hnutí Strakonická Veřejnost zvýhodněno.

Důvodnost návrhu na neplatnost voleb posuzoval krajský soud ve třech krocích, a to protizákonnost, existence přímého vztahu mezi touto protizákonností a výsledkem voleb a „zatemnění“ volebních výsledků. Zatímco v prvních dvou bodech stál za krajským senátem, ve třetím bodě už to neudělal. „Věc se nyní vrací ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích, který bude při svém dalším rozhodování vázán právním názorem Ústavního soudu. Zároveň Ústavní soud upozorňuje, že svým rozhodnutím nikterak nepředjímá výsledek řízení ve věci samé,“ píše ve svém nápadu soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk.

Strakonice se tedy stále nachází ve stavu jakéhosi zmrazení. Stále nemají fungující zastupitelstvo a rada města pracuje s rozpočtovým provizoriem, které činí 1/12 z rozpočtu roku 2018. Jde o částku cca 47 milionů korun na měsíc.

Volby 2014 a 2018 ve Strakonicích
V roce 2014 získala Strakonická Veřejnost 28,9 procenta, sedm mandátů a místo starosty pro Břetislava Hrdličku. Loni měla 51,2 procenta a obsadila 16 z 21 křesel v zastupitelstvu.

Ilustrační foto
Neplatné volby ruší šance na dotace

Jaké byly první reakce komunálních politiků?

Rudolf Oberfalcer, místostarosta za Strakonickou Veřejnost: "Opatrná radost. Důležité je, že Ústavní soud už konečně rozhodl, i když vrátil volby ve Strakonicích ke krajskému senátu. Důležitý je také třetí bod nálezu Ústavního soudu, že krajský senát neprokázal, že by zmíněné vady hrubě ovlivnily volební výsledek. Z toho pro nás po poradě s právním zástupcem vyplývá, že by se krajský soud byl se měl řídit nálezem Ústavního soudu a měl by potvrdit výsledek voleb v roce 2018. Kdy ovšem krajský senát rozhodne teď nevíme. Doufáme, že co nejdříve. Pro nás je to ponaučení do budoucna, že pokud krajský senát výsledek voleb potvrdí, abychom v další případné předvolební kampani zamezili nedorozuměním či pocitu křivdy."

Pavel Vondrys, zastupitel a bývalý starosta, Jihočeši 2012: "I když jsme s možností vrácení krajskému senátu počítali, přece jen ho nepovažuji za adekvátní. Nicméně jsme se do této kauzy voleb ve Strakonicích zapojili a díky soudům bylo poukázáno na věci, které vedení města tajilo. Mám na příklad na mysli složitou finanční i personální situaci v teplárně. Je otázka, jak dlouho může tato situace trvat a pokud bude teplárna dále neodborně řízená, může tato situace eskalovat. Pozitivní je, že se v teplárně vyměnil předseda představenstva (bývalým předsedou by starosta Břetislav Hrdlička, 7. ledna 2019 ho nahradil krizový manažer Pavel Hřídel – poz. redakce), který skutečný stav v teplárně prezentuje tak, jaký ve skutečnosti je. Špatné je, že nyní budeme zase čekat na verdikt krajského soudu.“

KAREL JANSKÝ, LÍDR Změny pro Strakonice: Rozhodnutí vrátit případ krajskému soudu mě překvapilo, jevilo se mi jako nejméně pravděpodobné. Pro byli dva soudci proti jednomu. Teď bude šance obou stran opět 50 na 50. Ústavní soud nezpochybnil jádro věci, ale neztotožnil se se způsobem odůvodnění usnesení a případ vrací k novému vypracování odůvodnění. Za to, jak daleko vše došlo, může jen Strakonická Veřejnost, protože pochybení z její strany tam bylo. Ale město není nijak paralyzované, neplatí, že nemůže přijímat dotace.

Ilustrační fotografie.
Byly volby rovné? Soud si pozval 30 svědků!

Názor Deníku

PETR ŠKOTKO, šéfredaktor Strakonického deníku: Rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) o vrácení kauzy komunálních voleb ve Strakonicích ke krajskému senátu je zarážející. Částečně dal kraji zapravdu v tom, že volební výsledky byly ovlivněny. Zároveň se ale popřel, když rozhodl, že ze strany Strakonické Veřejnosti nedošlo k hrubého ovlivnění voleb. Jeden z opozičních zastupitelů města mimo oficiální vyjádření řekl: „Čekal jsem, že budou (Ústavní soud) větší střihouni.“
Není sám, kdo si to myslí. Verdikt Ústavního soudu tak trochu zavání alibismem či obavou si to rozházet jak u kraje, tak u starostů měst a obcí. Strakonice nyní budou opět čekat na verdikt kraje a stále bude panovat nejistota.
Ústavní soud je česká soudní instituce, která stojí mimo systém obecných soudů. Měl by tedy jasně vyjádřit ano, či ne, a ne dávat prostor ke spekulacím a kličkování obecně. Jeho verdikt totiž působí jako zbavení se odpovědnosti.