„To, o čem se lidé zmiňují a co tu schází, víme již řadu let. Vše je podchyceno v plánu rozvoje města. Proto březnové zastupitelstvo sestavilo seznam priorit a jejich postupnou realizaci,“ říká místostarostka Alena Cepáková.

Sportovně relaxační centrum by mělo vzniknout celkovou rekonstrukcí sportovního areálu Blanice včetně jeho rozšíření na části městské zahrady. „Bohužel se tyto záměry nedostaly na seznam schválený zastupiteli města mezi první z uskutečnitelných. Výhled na jeho realizaci je na léta 2010 až 2013,“ zmínila.

Jaké jsou nejbližší plány se sportovištěm a nádrží na sídlišti Škorna? „V nejbližší době se žádnými finančně náročnějšími úpravami nepočítáme. Pouze se zásahy, které zajistí větší bezpečnost návštěvníků. V budoucnu by tu měl ale stát plavecký bazén,“ dodala.

Diskutovat na aktuální témata, která tíží město, můžete také na Dni s Deníkem. Čtěte zde.