„Byla to sounáležitost, na které se podílelo pár desítek lidí, aby se propojili v pomoc, která překročila hranice okresu. Jedinečným adventním koncertem pomohli společně malému Ríšovi z nedalekého Vrbna. Děkuji ze srdce všem protagonistům, bez nichž bychom to nedokázali,“ řekla ke koncertu, který zaplnil celý kostel, organizátorka Silvie Lehečková ze spolku Templum in corde.

Koho konkrétně myslíte?
V první řadě generálního vikáře Davida Henzla, který zásadním způsobem podporuje aktivity spojené s charitativní a benefiční činností. Vždyť spolek Templum in corde vznikl pro podporu a udržování kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách. Pořádáním koncertů sbíráme finanční prostředky nejen pro postižené děti napříč republikou, ale i na opravy a restaurování památkově chráněného inventáře kostela. Včetně spoluorganizování nové veřejné sbírky na odlití chybějícího zvonu.
Samozřejmě to byli i hlavní protagonisté Lukáš Dvořák – varhany, klavír, Adam Otta – tenor, Makar Varaňko – basbaryton a Michelle Katrak – soprán.
Koncertu se jako významná charitativní podpora zúčastnili také členové spolku O.S.M.T.H. Přispěli jak ke krásné atmosféře, tak i finančně a morálně podpořili malého Ríšu, jehož rodině nabídli pomoc i do budoucna. A poté myslím všechny, kteří se též nezištně podíleli na přípravě koncertu, včetně ubytování umělců. Poděkování patří našim přátelům z okolních farností a také milému příteli páteru Mariuszovi z Horažďovic. Velmi vzácnou návštěvou a podporou nemocného Ríši nás překvapil senátor Tomáš Fiala.

Jaká finanční částka se vám podařila vybrat?
Celkový obnos činil 43 400 korun pro Lenku T. na léčbu tříletého syna. U drobounkého Ríši od narození přetrvává genetická porucha, související s příjmem potravy, v důsledku které přijímá jen mixovanou stravu v malém množství. Potřebuje proto specializovanou péči a výživu.

Kaký máte vy z akce osobní pocit?
Věřím, že kdo přišel, odnesl si s sebou mimo světla Betlémského světlo v srdci a zážitek, který ho bude dlouho těšit. Další koncerty pro rok 2024 jsou již nyní plánované a termíny na jaro brzy zveřejníme. Kostel žije, přátelé a díky vaší přízni bude žít dál. Děkujeme všem.

Kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách
● Kostel byl vystavěný v letech 1747 až 1753 na místě někdejšího kostelíka podle plánů barokního mistra Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Vnitřní výzdoba, ve stejném slohu jako exteriér stavby, je dílem řezbáře Ferdinanda Ublakera a malíře J. V. Spitzera také z poloviny 18. století.
● V rámci Programu záchrany architektonického dědictví bylo v letech 1995 až 2014 na opravu kostela čerpáno 4 570 000 Kč.
● V letech 2018 až 2019 se konala rekonstrukce objektu v rámci projektu financovaného z prostředků EU a farnosti Blatná (přes 20 milionů korun). Obnovou prošly mimo jiné krovy a fasády objektů v areálu, vitrážová okna, zdi a chodníky, nová věžní kopule byla pozlacena a její 250 let staré originály soch svaté Alžběty a svatého Josefa nahradily repliky. Obsahuje pamětní listiny s mincemi a seznamem zdejších dětí narozených v roce 2019.