Už méně známý je druhý kostel, kterým je hřbitovní kostel sv. Mikuláše nacházející se za městem. Od centra je vzdálený 1,5 kilometru a lze se k němu dostat silnicí lemovanou alejí stromů.

Kostel pocházející z 1. poloviny 14. století je zachovanou středověkou památkou. Trojlodní bazilika se dochovala do dnešních dnů v téměř původní architektonické podobě. Vedle kostela se nachází kaple zasvěcená ochránkyni horníků a rodiny, sv. Anně. Kostel je obklopený starobylým hřbitovem, na který se vstupuje zdobenou zděnou branou.

Exkurze na služebně městské policie.
Jak byly strakonické děti nadšené ze šmírování hradního safari

Kolem kostela se vedle sebe nacházejí hroby s českými i německými nápisy tak, jak to s sebou nesl dějinný vývoj tohoto šumavského kraje. Některé náhrobky jsou skutečnými uměleckými díly, můžeme tu potkat i mnoho tepaných kovových křížů. Hřbitov rozhodně nepůsobí ponurým dojmem, je dobře udržovaný a jeho malebnost v jarním období podtrhuje i bohatý sněženkový porost na celé jeho ploše.

Kostel sv. Mikuláše bývá zpřístupněn široké veřejnosti formou komentovaných prohlídek. Od kostela jsou hezké výhledy především k severu na hrad Kašperk a okolí.

Jitka Pavlíková, Strakonice