Vánoční hudba v koncertním podání zazněla od místního chrámového sboru sv. Martina, který vede varhaník a zpěvák Richard Semiginovský. V rámci hodinového programu mohli lidé slyšet Harmonia pastoralis mše z moravsko- slovenského pomezí od J. Zrunka.

Klára Alešová