Inspirací k pořízení nového zvonu pro podsrpenský kostel byla jednak skutečnost, že zde chybí zvon na elektricky pohon a zároveň doplnění nynějšího zvonu sv. Václav (cca 50 kg) o zvon, který ve věžičce po válce chybí. Oproti zvonu nedávno pořízenému do kostela sv. Markéty s hmotností 209 kg se jedná o zvony malé. To je dáno chybějící velkou zvonicí a pouze malou věžičkou, která svými rozměry neumožňuje zvony větší.

Při volbě zasvěcení hrálo roli, že nynější zvon nese jméno sv. Václava. Úvahy tedy směřovaly k českým patronům. „Jelikož jsme prožívali přípravy na 30. výročí kanonizace sv. Anežky české a pádu totality, protnuly se tyto úvahy právě u zmíněné světice s odkazem na dar svobody, který nám zvon má připomínat,“ dodal farář.

Jedná se o první zvon z dílny Michala Votruby, který nese toto zasvěcení.

Krátce o zvonu

Zvon je opatřen reliéfem sv. Anežky české, pod nímž je umístěn letopočet připomínající výročí, tedy: „1989 – 2019“, a nápis: „SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ“. Protější strana nese text: „ZVON POŘÍZEN Z DARŮ FARNÍKŮ KE 30. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ“ a dataci: „PODSRP L. P. 2019“. Na spodním okraji je uveden autor: „ULIL MICHAL VOTRUBA V MYSLKOVICÍCH“.

Zvon je k vidění před bohoslužbami nebo po nich a také při mimořádných příležitostech, jak např. Noc kostelů apod. v kostele Panny Marie Bolestné na Podsrpu dokud v rámci rekonstrukce střechy neproběhne oprava věžičky. Kdy to bude, záleží na úspěšnosti žádostí o finanční pomoc při obnově této památky.

O požehnání a dalším postupu bude farnost včas informovat.

Náklady na pořízení zvonu s příslušenstvím činily 78 287 Kč a byly pokryty z darů farníků. Další částku cca 70 000 Kč bude farnost shromažďovat na pořízení elektrického pohonu pro chvíli, kdy bude zvon zavěšovat do věže. Přispívat je možné v kostele na Podsrpu nebo na účet farnosti Strakonice – Podsrp.