Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost) se jako starosta města v případě odkupu objektu bývalé přádelny městem Strakonice od close Břetislav Hrdlička. zoom_in společnosti Fezkotex, a.s. nedostal do střetu zájmů. Pro Strakonický deník to uvedl předseda kontrolní komise Josef Eigner (ČSSD). „Smlouva mezi jednatelem firmy Pavlem Michálkem a společností Hrdlička – Hrdličková, s.r.o. byla ukončena k 30. červnu 2014, tedy ještě před komunálními volbami," řekl Josef Eigner.

Z podjatosti nařkl starostu zastupitel Pavel Pavel (Jihočeši 2012) na zastupitelstvu 17. června. „Před hlasováním neoznámil svoji podjatost, Co by majitel realitní kanceláře nabízející tuto nemovitost na prodej," řekl tehdy. K němu se připojil jeho stranický kolega Pavel Vondrys. 

Břetislav Hrdlička k verdiktu výboru řekl: „Nepopírám, že v nabídce naší kanceláře objekt byl, ale ne v době, kdy jsem byl zvolen starostou města," tvrdí.

close Pavel Pavel zoom_in Koupi průmyslového objektu i k němu přilehlých pozemků od firmy Fezkotex schválili zastupitelé letos 13. května. Kupní cena je 12 milionů korun.

Celé znění vyjádření Josefa Eignera:"Jak jsem konstatoval na jednání městského zastupitelstva 2.9.2015, na základě informací sdělených a doložených panem Michálkem bylo zjištěno, že se v případě odkupu objektu bývalé přádelny městem Strakonice od společnosti Fezkotex, a.s. starosta města Mgr. Břetislav Hrdlička nedostal do střetu zájmů podle paragrafu 83 zákona 128/2000 sb. O obcích ani podle paragrafu 3 zákona 159/2006 sb. O střetu zájmů, protože smlouva mezi panem Michálkem a společností Hrdlička - Hrdličková, s.r.o. byla ukončena k datu 30.6.2014, tedy ještě před komunálními volbami. Pan Michálek potvrdil a listinami též doložil na jednání Kontrolního výboru zájem dalších kupců o budovu bývalé přádelny, jejich jména jsou však součástí obchodního tajemství a nemohou být zveřejněna. Panu starostovi, stejně jako všem ostatním zastupitelům a radním bylo doporučeno, aby své případné spojení s projednávanými body hlásili ještě před jednáním a hlasováním."

Přádelna

Byla postavena ve funkcionalistickém stylu v roce 1938 na místě původní vyhořelé přádelní haly.
Prosklená budova, stojící na pravém břehu Volyňky, je viditelná už z mostu Jana Palacha.
Má čtyři podlaží o půdorysu 30 krát 24 metrů.
Ještě v roce 2011 fungovala v této budově výroba kožešin.

Funkcinalismus

Architektonický sloh, který lze zařadit do obecného pojmu moderní architektura. Ta začala krystalizovat ve 20. letech 20. století a podobně jako předcházející historické slohy, hledala svůj výraz ve formách vyjadřujících její filozofii, ovlivněnou celospolečenskými změnami.

V oblasti architektury a stavebnictví to znamenalo stavět domy podle jejich funkce a zároveň reagovat na požadavky průmyslu.

Ve dvacátých a třicátých letech byl funkcionalismus vedoucím architektonickým slohem i v Československu a svými realizacemi v meziválečném období přiřadil československou architekturu k evropskému vrcholu.

Více ve vydání Strakonického deníku v úterý 22. září 2015