Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost) se jako starosta města v případě odkupu objektu bývalé přádelny městem Strakonice od Břetislav Hrdlička.společnosti Fezkotex, a.s. nedostal do střetu zájmů. Pro Strakonický deník to uvedl předseda kontrolní komise Josef Eigner (ČSSD). „Smlouva mezi jednatelem firmy Pavlem Michálkem a společností Hrdlička – Hrdličková, s.r.o. byla ukončena k 30. červnu 2014, tedy ještě před komunálními volbami," řekl Josef Eigner.

Z podjatosti nařkl starostu zastupitel Pavel Pavel (Jihočeši 2012) na zastupitelstvu 17. června. „Před hlasováním neoznámil svoji podjatost, Co by majitel realitní kanceláře nabízející tuto nemovitost na prodej," řekl tehdy. K němu se připojil jeho stranický kolega Pavel Vondrys. 

Břetislav Hrdlička k verdiktu výboru řekl: „Nepopírám, že v nabídce naší kanceláře objekt byl, ale ne v době, kdy jsem byl zvolen starostou města," tvrdí.

Pavel PavelKoupi průmyslového objektu i k němu přilehlých pozemků od firmy Fezkotex schválili zastupitelé letos 13. května. Kupní cena je 12 milionů korun.

Celé znění vyjádření Josefa Eignera:"Jak jsem konstatoval na jednání městského zastupitelstva 2.9.2015, na základě informací sdělených a doložených panem Michálkem bylo zjištěno, že se v případě odkupu objektu bývalé přádelny městem Strakonice od společnosti Fezkotex, a.s. starosta města Mgr. Břetislav Hrdlička nedostal do střetu zájmů podle paragrafu 83 zákona 128/2000 sb. O obcích ani podle paragrafu 3 zákona 159/2006 sb. O střetu zájmů, protože smlouva mezi panem Michálkem a společností Hrdlička - Hrdličková, s.r.o. byla ukončena k datu 30.6.2014, tedy ještě před komunálními volbami. Pan Michálek potvrdil a listinami též doložil na jednání Kontrolního výboru zájem dalších kupců o budovu bývalé přádelny, jejich jména jsou však součástí obchodního tajemství a nemohou být zveřejněna. Panu starostovi, stejně jako všem ostatním zastupitelům a radním bylo doporučeno, aby své případné spojení s projednávanými body hlásili ještě před jednáním a hlasováním."

Přádelna

Byla postavena ve funkcionalistickém stylu v roce 1938 na místě původní vyhořelé přádelní haly.
Prosklená budova, stojící na pravém břehu Volyňky, je viditelná už z mostu Jana Palacha.
Má čtyři podlaží o půdorysu 30 krát 24 metrů.
Ještě v roce 2011 fungovala v této budově výroba kožešin.

Funkcinalismus

Architektonický sloh, který lze zařadit do obecného pojmu moderní architektura. Ta začala krystalizovat ve 20. letech 20. století a podobně jako předcházející historické slohy, hledala svůj výraz ve formách vyjadřujících její filozofii, ovlivněnou celospolečenskými změnami.

V oblasti architektury a stavebnictví to znamenalo stavět domy podle jejich funkce a zároveň reagovat na požadavky průmyslu.

Ve dvacátých a třicátých letech byl funkcionalismus vedoucím architektonickým slohem i v Československu a svými realizacemi v meziválečném období přiřadil československou architekturu k evropskému vrcholu.

Více ve vydání Strakonického deníku v úterý 22. září 2015