Na základě odborného statického posudku byla loni zahájena bezodkladně rekonstrukce léty zanedbané střešní konstrukce. V jejím průběhu byly odkryty jednotlivé segmenty konstrukce a zjištěno další zanedbání technické údržby. Strakonickému deníku to potvrdil technik majetkového odboru Jaroslav Houska. „Kontrola ukázala narušené lepené dřevěné vazníky,“ říká technik. V současné době se rekonstrukce týká nejvyššího oblouku stropní konstrukce nad tribunou.

Vazníky je nutné podchytit v místě podpor ocelovými kapsami, které budou spojeny s hlavními obloukovými vazníky. Celkové náklady rekonstrukce jsou 2 400 000 korun včetně DPH.

Výstavba krytého zimního stadionu je spojena s dvěma mezníky. V roce 1982 bylo dokončeno zastřešení formou malého a středního oblouku, v roce 1986 byl dokončen třetí,nejvyšší oblouk.