Téměř po padesáti letech ve Slaníku obnovili lidovou tradici Konopické. Slavnosti předcházely několikaměsíční zkoušky a přípravy. V sobotu ve 14 hodin vyšel kostýmovaný průvod za doprovodu hudby a potahu s koňmi na svá dvě zastavení ke Konopičákovi a Konopičce. Slavnosti přihlíželo několik desítek návštěvníků. Na akci obec získala příspěvek z Jihočeského kraje ve výši 20 000 korun z grantového programu Podpora živé kultury.