Kraj vrátil projekt rekonstrukce zbytku Velkého náměstí k novému projednání. Začíná tak další etapa sporu podnikatele Rudolfa Oberfalcera s radnicí táhnoucí se více než dva roky.
Od začátku je pro Rudolfa Oberfalcera stěžejní vjezd do jeho domu. Ten mu podle jeho názoru navrhovaná razantní úprava rampy před radnicí ztíží. Proměnu ale napadá jako celek. „A budu se bránit dál, pokud se nic nezmění," zdůraznil.
Podle vedoucího strakonického stavebního úřadu Jaromíra Zemana byly námitky Rudolfa Oberfalcera sice zamítnuty, ale kraj žádal vyjádření památkářů ohledně okolních historických staveb. „To už máme, k projektu nemají výhrady," dodal. Nové územní rozhodnutí může být ještě v první půlce roku.
Jak uvedl místostarosta Pavel Pavel, projekt není v rozpočtu, ani není v dohledu žádná dotace. „Nemůžeme plánovat, když nevidíme na konec," podotkl.
Teď, když se vše vrátilo na začátek, je podle Rudolfa Oberfalcera čas na diskuzi, zda by nešlo vše vymyslet jinak. Od začátku radnice pracuje jen s jednou variantou úprav. „Jinému řešení bych se nebránil," podotkl.
Veřejná soutěž, či předložení variant. Tyto návrhy zazněly i na nedávné veřejné prezentaci proměny centra.