„Výběrové řízení vyhrála firma ACG-REAL s nabídkovou cenou 6,74 milionu korun bez DPH. Od podpisu smlouvy, kterou připravujeme, by měl být projekt dokončen do deseti měsíců, tedy ještě letos,“ řekla Blanka Vykusová, projektový manager.

Na přípravě projektu se podílelo město společně s místní akční skupinou Vodňanská ryba. Celou akci zaštiťuje osadní výbor místní části Vodňan Újezd a Hvožďany. „Budova bude mít velkou zasedací místnost. Konečně se budou mít naši hasiči, rybáři a myslivci kde scházet,“ řekl Jiří Faktor,“ člen osadního výboru Hvožďany.

Osadní výbor bude zajišťovat celoroční provoz Komunitního centra. Budova by měla fungovat jako multifunkční.

„Centrum by mělo sloužit komunitám, dětem a seniorům. K dispozici zde bude i stálá sociální služba,“ doplnila Blanka Vykusová

V blízkosti centra je navíc dětské hřiště.