„Už před časem jsme posílili kompetence školám a mateřinkám. Ty nyní mají jistou samostatnost v nakládání se svými rozpočtovými prostředky. Rada už neschvaluje nákup každé maličkosti,“ vysvětlil včera místostarosta Karel Vlasák. Radní si nechali udělat audit požadavků ze strany odborů a ukázalo se, že situace je obdobná. Kromě jiného to ve velké míře bylo třeba povolování sjezdů přes chodníky, úpravy v městských bytech a podobně. „Vymezili jsme tedy do budoucna činnosti, které odbory, zejména ten majetkový, už do rady dávat nebudou,“ dodal Vlasák. V běžných případech bude rozhodnutí v kompetenci vedoucích. Souhlas rady města bude nutný jen v problematických případech. Vedení radnice si od toho slibuje zejména to, že rada města se stane akceschopnější a bude mít více prostoru na řešení zásadnějších záležitostí.